?konomi

PayEx kj?per Telenor sin eierandel i Valuecodes

a8

PayEx har kj?pt Telenor sin eierandel i Valuecodes AS, hvilket inneb?rer at PayEx n? eier hele selskapet.
Valuecodes forretningside er ? gj?re det lettere for kj?pmenn ? benytte unike verdikoder og kuponger for varer og tjenester i sine tilbud til forbrukere. Oppkj?pet inneb?rer at PayEx styrker sin posisjon i det digitale markedet for verdikodebaserte tjenester, som kuponger og gavekort.
Satsingen inneb?rer at PayEx sine kunder kommer til ? bli tilbudt flere tjenester som gir mersalg og ?ker kundelojaliteten. Med elektroniske verdikoder kan kj?pmenn tilbys rabattkuponger, gavekort, lojalitetskort, tilgodelapp med mere, i tillegg til rene betalingstjenester.
Verdikoder p? papir, mobil eller koblet til plastkort kan enkelt innl?ses p? nettet, i fysisk butikk og via mobilen. For forbrukere inneb?rer dette at for eksempel rabattkuponger og klippekort enkelt kan h?ndteres ved hjelp av en mobil applikasjon.
PayEx og Telenor startet Valuecodes sammen i 2010, som siden har lansert verdi?kende tjenester for retailmarkedet. Til Valuecodes sine kunder h?rer for eksempel Coop Norge, samt Deli de Luca som inng?r i NorgesGruppen.
Valuecodes administrende direkt?r Andreas Gullberg g?r inn som ansvarlig for satsingsomr?det Value Added Services i PayEx.
– Oppkj?pet av Valuecodes AS styrker PayEx sin posisjon innenfor verdi?kende tjenester, og m?let er ? ta en ledende rolle i det digitale markedet for verdikodebaserte tjenester som blant annet kuponger og gavekort, sier Nicklas Molin, Business Area Manager Merchants i PayEx.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Nicklas Molin, Business Area Manager PayEx
E-post: [email protected]
Telefon: +46 708 78 0818
Andreas Gullberg, ansvarlig for Value Added Services i PayEx
E-post: [email protected]
Telefon: +47 90 133 300

PayEx er et privateid konsern med hovedkontor p? Gotland. Konsernet omfatter en rekke selskaper med cirka 500 medarbeidere i fire land: Sverige, Norge, Danmark og Finland. PayEx tilbyr betalingsl?sninger for Internett-, mobil- og fysisk handel samt administrative tjenester innen fakturering, reskontroh?ndtering og inkasso. PayEx tilbyr ogs? ?konomiske tjenester som factoring, delbetaling og l?n.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy