del?rsrapporter

Pengemengden (M2), januar 2010

Oslo B?rs falt tilbake ogs? i februar og har startet b?rs?ret 2010 svakt. Daytraderne ?ker aktiviteten mens de mer langsiktige aksjesparerne har blitt mer forsiktige viser m?nedsstatistikk fra Nordnet Bank.
Aktiviteten hos private aksjeinvestorer m?lt i antall handler p? Oslo B?rs falt med 11 prosent sammenlignet med januar, men ?kte med 7 prosent sammenlignet med februar i fjor. De rene internettmeglerne Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken gjorde 560.437 transaksjoner og omsatte aksjer for 44,6 milliarder i februar. Dette tilsvarer en markedsandel p? 17,9 prosent m?lt i antall transaksjoner og 14,1 prosent m?lt i volum. Nordnet Bank var st?rste meglerhus p? Oslo B?rs i februar b?de m?lt i antall transaksjoner og volum.

– Daytraderne har ?kt aktiviteten i februar, mens de langsiktige aksjesparerne har blitt mer forsiktige, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank. Skar forklarer den ?kte aktiviteten blant daytraderne med det ruskete b?rsv?ret, kortsiktig spekulasjon i forbindelse med kvartalsrapporter samt den generelle usikkerheten og de ?kte svingningene i markedet.

REC og Yara topper listen over det mest tradede aksjene etterfulgt av Norsk Hydro, XACT Derivat BULL, XACT Derivat BEAR, Questerre, Seadrill, Statoil, Telenor og DnB NOR.

– Traderne som lever av kortsiktige svingninger har i februar hatt et lite eldorado med kvartalsrapporter b?de over og under analytikerens forventninger. I tillegg har Yaras oppkj?p av Terra Industries, og d?rlige nyheter rundt REC-aksjen f?rt til store kursutslag i aksjene og dermed gjort disse til klare tradingfavoritter i februar, sier Anders Skar.

Samtidig som de mest kortsiktige investorene ?ker aktiviteten er det i februar tegn p? mindre aktivitet, redusert risikovilje og ?kt skepsis blant de langsiktige aksjesparerne.

– Etter ? ha hamstret aksjer og aksjefond kontinuerlig siden Lehmann kollapsen i september/oktober 2008 viser de norske aksjesparerne tegn til redusert risikovilje og ?kt skepsis til aksjemarkedet i februar. Det var mange som solgte aksjer og tok gevinst tidlig i m?neden, men dette snudde mot slutten. Generelt kan vi si at det er litt avventende stemning hos de langsiktige investorene. De tar og f?ler litt p? stemningen, og ?nsker ? se an hvordan markedet utvikler seg videre f?r de ?ker eksponeringen mot aksjemarkedet, sier Anders Skar.

Februar startet med nettosalg av aksjer, mens m?neden ble avsluttet med nettokj?p. Til slutt endte de private med et nettokj?p p? 78 millioner i februar. De ti mest popul?re aksjene ? kj?pe i januar var REC, Norsk Hydro, Marine Harvest, Statoil, Norse Energy, DnB NOR, Frontline, Orkla, Kongsberg Automotive og Petroleum Geo-Services. Mens de ti aksjene som var minst popul?re og som ble solgt mest var RCL, Questerre, Norwegian, Yara, Odim, Seadrill, Aker Solutions, Sevan Marine, XACT Derivat BEAR og Opera.

Kilde: Nordnet / Oslo B?rs
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016,
+47 95922277, [email protected]

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken p?
Oslo B?rs siste 13 m?neder (kilde: Oslo B?rs)
Antall transaksjoner:

Oslo B?rs Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
Feb-09 2 351 486 12,6 % 4,9 % 2,5 % 2,1 %
Mars-09 2 475 518 12,7 % 4,8 % 2,6 % 2,0 %
April-09 2 231 248 12,2 % 4,8 % 2,2 % 2,1 %
Mai-09 2 902 994 13,0 % 5,0 % 2,6 % 2,3 %
Juni-09 2 679 854 13,0 % 5,0 % 2,6 % 2,3 %
Juli-09 2 360 722 9,9 % 3,9 % 1,8 % 1,9 %
Aug-09 2 542 214 11,2 % 4,2 % 2,2 % 1,9 %
Sept-09 2 891 386 11,7 % 4,0 % 2,4 % 1,8 %
Okt-09 3 172 812 11,0 % 4,0 % 2,2 % 1,9 %
Nov-09 2 820 992 12,0 % 4,4 % 2,6 % 1,9 %
Des-09 2 401 914 11,0 % 4,3 % 2,5 % 1,9 %
Jan-10 3 236 736 11,4 % 4,2 % 1,9 % 1,9 %
Feb-10 3 138 196 10,9 % 3,6 % 1,8 % 1,6 %

Omsetning:

Oslo B?rs* Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
Feb-09 202 055 510 9,2 % 3,6 % 2,9 % 1,0 %
Mars-09 211 657 460 9,5 % 3,6 % 2,7 % 0,9 %
April-09 208 421 710 8,8 % 3,5 % 2,2 % 1,0 %
Mai-09 325 672 490 8,5 % 3,5 % 2,9 % 1,1 %
Juni-09 291 829 060 8,5 % 3,5 % 2,9 % 1,1 %
Juli-09 182 981 280 7,4 % 3,4 % 2,4 % 1,1 %
Aug-09 221 103 600 8,8 % 3,8 % 3,0 % 1,1 %
Sept-09 284 468 810 8,5 % 3,2 % 2,9 % 1,0 %
Okt-09 345 282 170 7,5 % 3,1 % 2,7 % 0,9 %
Nov-09 287 637 260 8,4 % 3,3 % 2,9 % 1,0 %
Des-09 235 910 990 7,8 % 3,4 % 2,7 % 0,9 %
Jan-10 329 529 540 8,2 % 3,5 % 2,0 % 0,9 %
Feb-10 316 417 850 8,4 % 3,1 % 1,9 % 0,8 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kj?pte/solgte aksjene blant privatpersoner(kilde:
Oslo B?rs og Nordnet)

Mest kj?pte aksjer i feburar 2010 Mest solgte aksjer februar 2010

Aksje Nettkj?p Aksje Nettokj?p
1 REC 101354618 1 RCL -69537665
2 Norsk Hydro 72460009 2 Questerre -35581165
3 Marine Harvest 63287341 3 Norwegian -33809111
4 Statoil 44584945 4 Yara -26281167
5 Norse Energy Corp. 26311875 5 Odim -21813632
6 DnB NOR 21509670 6 Seadrill -19590982
7 Frontline 14958862 7 Aker Solutions -14789186
8 Orkla 14947834 8 Sevan Marine -13495648
9 Kongsberg 9 XACT Derivat BEAR -13077717
Automotive 11145877 10 Opera -12659945
10 Petroleum Geo-
Services 10887250

Vedlegg 4: De mest popul?re aksjene ? handle blant privatpersoner(kilde:
Oslo B?rs og Nordnet)

Mest popul?r i februar 2010

Aksje Antall transaksjoner
1 REC 63730
2 Yara 43542
3 Norsk Hydro 34675
4 XACT Derivat BULL 32224
5 XACT Derivat BEAR 29927
6 Questerre 27883
7 Seadrill 25537
8 Statoil 20210
9 Telenor 18616
10 DnB NOR 18418Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk,www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Similar Posts