Finans

Pengemengden (M2), oktober 2009 Svak nedgang i pengemengdeveksten

Husholdningenes varekonsum ?kte med 2,7 prosent fra september til oktober i ?r if?lge sesongjusterte tall. Dette forsterker den positive trenden det siste halv?ret.

Husholdningenes forbruk av mat- og drikkevarer samt tobakk viste en oppgang p? 1,7 prosent, mens konsumet av varer i gruppen ?andre varer?, blant annet kl?r og sko, ?kte med 2,2 prosent.

Fyrte mer enn i september

Den st?rste veksten fra september til oktober var i konsumet av elektrisitet og brensel, som ?kte med 7,8 prosent. Isolert sett trakk dette opp varekonsumindeksen med 0,5 prosentpoeng. Kj?p av transportmidler, bensin og olje hadde ogs? en sterk vekst, med en oppgang p? 4,2 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 5,6 prosent h?yere i oktober 2009 enn i samme m?ned ?ret f?r. Sammenliknet med oktober i fjor er ?kningen h?yest i gruppen kj?p av transportmidler, bensin og olje.

Varekonsumindeks, oktober 2009. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Oktober 2008-oktober 2009. 1995=1001
För tabell, se; http://www.ssb.no/vki/

Similar Posts