?konomi

Pensjon like popul?rt som l?nn

En bedre pensjonsordning p? jobben er like attraktivt som h?yere l?nn, viser en ny unders?kelse. ? Vi er overrasket over resultatene, som samtidig viser at folk har forst?tt noe viktig, sier pensjons?konom.
“L?nnsoppgj?ret er i sluttfasen. Dersom du fikk velge, ville du foretrukket en l?nns?kning p? én prosent eller et tilsvarende bel?p i ?kt sparing i bedriftens pensjonsordning?” Det er sp?rsm?let Norstat nylig stilte 1.000 nordmenn p? vegne av Storebrand.

35 prosent av de spurte svarte at de foretrakk pensjon, mens 33 prosent ville valgt h?yere l?nn. De siste 32 prosentene svarte “vet ikke”.
? Resultatene overrasker meg positivt. Umiddelbart ville jeg trodd at flere hadde foretrukket l?nn i dag fremfor pensjon i morgen, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.

? Samtidig viser dette at konsekvensene av pensjonsreformen stadig blir tydeligere for folk: Det er viktig ? ta ansvar for egen pensjon. Folketrygden vil gradvis bli en mindre andel av den totale pensjonen, og tjenestepensjon og privat sparing blir viktigere.
Pensjon mest popul?rt hos de eldste
Unders?kelsen viser at tilb?yeligheten til ? velge pensjon fremfor l?nn ?ker med inntekt og alder. Flere menn enn kvinner foretrekker pensjon.
? Det er naturlig at eldre arbeidstakere er mest opptatt av en god pensjonsordning. Folk i etableringsfasen har som regel mer enn nok med ? kj?pe bolig og nedbetale gjeld, og da er penger i h?nden mer verdt enn en pensjonsutbetaling om 30-40 ?r. Er du midt i livet, har du kanskje begynt ? sjekke hvor mye du kan forvente ? f? i pensjon ? og da er en god pensjon blitt viktigere.
Nye regler gir ?kte sparesatser
Ved nytt?r ?kte myndighetene de maksimale sparesatsene for 1,1 millioner nordmenn med innskuddspensjon. N? kan arbeidsgivere spare inntil syv prosent av l?nnen opptil 605.000 kroner og hele 25,1 prosent av l?nnen mellom 605.000 og 1 million kroner.
? Vi merker stor og ?kende interesse fra v?re bedriftskunder for de ?kte sparesatsene. Interessen kommer fra alle typer bedrifter, ogs? de som har ytelsespensjon i dag. I f?rste kvartal var det 140 av Storebrands bedriftskunder som ?kte sparesatsene ut over de gamle makssatsene, forteller Dyre Haug.
Uavhengig av hvilken pensjonsordning du har p? jobben, s? har pensjons?konomen et r?d til alle arbeidstakere:? Bruk litt tid p? ? sette deg inn i din egen pensjon. Det kan gj?res p? internett, og trenger ikke ? ta lang tid. Hos NAV, minpensjon.no og din pensjonsleverand?r finner du de verkt?yene du trenger. Da har du et godt grunnlag for ? vurdere hvilke grep du b?r ta i dag for ? kunne leve det livet du ?nsker som pensjonist.

Bildetekst:
Pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand synes det er positivt at like mange foretrekker mer pensjon i morgen fremfor mer l?nn i dag.
Egen boks:
Argumenter for ? velge l?nn fremfor pensjon:
En l?nns?kning i dag f?r du glede av n?. En bedre pensjonsordning f?r du f?rst glede av om flere ti?r, n?r du blir pensjonist.

Ved en l?nns?kning disponerer du pengene selv. Du vet best hvor pengene gj?r st?rst nytte for seg. Kanskje du trenger pengene til ? kj?pe ny bolig eller ny bil? En h?yere l?nn vil ogs? telle positivt n?r du skal s?ke om boligl?n ? eller n?r du skal bytte jobb.

?kt l?nn i dag gir ?kt pensjon fra folketrygd og fra tjenestepensjon, siden pensjonen beregnes ut fra din l?nn. Alle som tjener under 7,1 G (605.000 kroner) og som er f?dt i 1963 eller senere, f?r hvert ?r 18,1 prosent av l?nnen satt av p? sin personlige pensjonskonto i folketrygden.

?kt l?nn i dag gir h?yere grunnlag for uf?repensjon fra folketrygden (inntil 6 G).

Argumenter for ? velge pensjon fremfor l?nn:
Skattefordelene favoriserer bedriftsbetalt pensjon: L?nn m? skattes av i dag, og dermed blir det mindre ? spare. Pensjon som arbeidsgiver setter av beskattes ikke f?r den utbetales ? om flere ti?r. Dermed f?r du rentes rente p? et mye st?rre bel?p i mange ?r.

Skattesatsen du vil f? som pensjonist vil for de fleste bli lavere enn du har som yrkesaktiv.

Bedriftsbetalt pensjon er fritatt for formuesskatt.
Bedriftsbetalt pensjon er i praksis en tvungen spareordning. Sv?rt mange er ikke strukturerte nok til ? spare langsiktig og jevnlig til pensjonsalder. Et par prosent i avst?tt l?nn ett ?r merkes knapt i lommeboken. Tilsvarende sparing til pensjon vil gi deg ?kt ?konomisk frihet som pensjonist.

Bedriftsbetalt pensjon er en rimelig og l?nnsom m?te ? spare til pensjon p?. Det er bedriften som betaler forvaltningskostnadene, og kostnadene er lavere for bedrifter enn for privatpersoner.

I en innskuddsordning er pengene forvaltet langsiktig med god spredning p? flere aktivaklasser og en relativt h?y forventet avkastning (6-7 % pr ?r).

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.
Som kunde i Storebrand kan du v?re helt trygg p? at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd p? menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og milj?skade og produksjon av kontroversielle v?pen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy