?konomi

Pensjonssparing med sv?rt god avkastning

Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg ?ker kraftig. Hos Nordea Liv ?kte innskuddene i privatmarkedet med 19 pressemelding i 2013 og i bedriftsmarkedet med hele 33 prosent. ? God kursutvikling p? aksjer bidro sterkt til at den typiske innskuddspensjonskunden i Nordea Liv fikk en avkastning p? sine pensjonsmidler p? 14,8 prosent, opplyser administrerende direkt?r J?rund Vandvik.

Nordea Livs resultat til eier f?r skatt ble 532 millioner kroner, mot 520 millioner kroner i 2012. I regnskapet er det satt av 491 millioner kroner for ? m?te st?rre forpliktelser som f?lger av at nordmenn lever stadig lengre.
? Utviklingen det siste ?ret viser at b?de privatpersoner og bedriftene p? vegne av sine ansatte tar konsekvensen av at nordmenn flest kommer til ? leve lenge og holde seg friske som pensjonister, og derved har stort behov for ? ?ke alderspensjonen utover det man vil f? fra Folketrygden. Myndighetenes beslutning om ? utvide innskuddssatsene fra og med 2014 gj?r innskuddspensjon til et enda bedre alternativ for bedriftene og deres medarbeidere, fremholder J?rund Vandvik.
Nordea Livs samlede premieinntekter ?kte i fjor til 8.746 millioner kroner som er rekord. Overgangen fra tradisjonell pensjonssparing med rentegaranti viser seg ved at premieinntekter for produkter med investeringsvalg samlet ?kte med 27 prosent til 6.155 millioner kroner, mens de for tradisjonelle produkter gikk ned med 34 prosent til 2.124 millioner kroner. Salget av risikoforsikringer ?kte i fjor med 10 prosent til 467 millioner kroner.
– Vi har lykkes sv?rt godt med satsingen p? innskuddsbaserte produkter. Ved utgangen av 3. kvartal i fjor var v?r andel i markedet for innskuddspensjon for bedriftskunder 16,1 prosent og blant privatkundene var markedsandelen 54,9 prosent.
Meget godt ?r b?de for kunder og eier
For Nordea Liv, som er det tredje st?rste selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge, ga 2013 meget tilfredsstillende resultater. Samlet forvaltningskapital ?kte 14 prosent til 73,3 milliarder kroner. P? tross av sterk vekst ble kostnadene holdt p? samme niv? som i 2012.
For kunder med innskuddspensjon ble avkastningen i de to st?rste fondene, Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, henholdsvis 14,8 prosent og 14,6 prosent. Kunder som utelukkende har pensjonsmidlene plassert i aksjer gjennom fondet Aktiva Bedrift 100 kunne notere en avkastning p? 24,1 prosent. Gjennomsnittlig avkastning i Aktiva Bedrift 50-fondet de siste tre ?rene har v?rt 7,3 prosent.
Den verdijusterte avkastningen til kunder som ikke selv b?rer investeringsrisikoen ble i gjennomsnitt 5,9 prosent og realisert avkastning 4,3 prosent. Avkastningen p? selskapsportef?ljen (eiers kapital) ble 2,2 prosent.
Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti st?rste fullservice bankene i Europa m?lt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert p? NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og K?benhavn.

Similar Posts