b?rs

Per-Olov Bergström slutter seg til Rothschild som daglig leder og sjef for Rothschild Nordic

14-09-2010 09:48 Nyhetstips Rothschild kunngjorde i dag at Per-Olov Bergström vil tiltre stillingen som daglig leder og sjef for Rothschild Nordic. Bergström, som vil ha kontor i Stockholm, slutter seg til Rothschild fra og med 15. november 2010.

Rothschild kunngjorde i dag at Per-Olov Bergström vil tiltre stillingen som daglig leder og sjef for Rothschild Nordic. Bergström, som vil ha kontor i Stockholm, slutter seg til Rothschild fra og med 15. november 2010. Han kommer fra Handelsbanken, der han har v?rt sjef for Corporate Finance. Ansettelsen av Bergström kommer etter at Vaux i fjor tok beslutningen om ? fratre for ? f? bedre tid til andre interesser, etter en vellykket 20 ?r lang karriere hos Rothschild. Vi gleder oss over at Vaux fremdeles vil fungere som konsulent for gruppen.
Rothschild er et av de ledende r?dgivningsfirmaene i Norden og har levert r?dgivningstjenester i forbindelse med noen av de st?rste transaksjonene i regionen de siste ?rene. Bergström vil samarbeide n?rt med Henrik Ljungberg, som flytter fra London til Stockholm som daglig leder. Rothschild Nordic-gruppen har to utmerkede seniorr?dgivere, Hans-Olov Olsson, som ogs? er viseformann i Geely-eide Volvo Cars, og Ulf Sundqvist, tidligere finsk regjeringsmedlem.
Pehr G Gyllenhammar, formann i Rothschild Nordic sier: “Vi gleder oss over at Per-Olov har bestemt seg for ? slutte seg til oss igjen. Bergströms ansettelse vil bidra til en ytterligere utvidelse av v?r vellykkede virksomhet i Norden. Med sin enorme erfaring vil han sammen med Henrik Ljungberg ytterligere bidra til ? styrke v?rt globale nettverk og v?r h?yt kvalifiserte r?dgivning”.

Sp?rsm?l:
Smithfield – London
John Kiely +44 20 7360 4900
Brunswick ? Stockholm
Annette Brodin Rampe
+46 738 52 42 31

Merknad til redakt?rer
Rothschild er et verdensomspennende firma for ?konomisk r?dgivning. Det er familiekontrollert og uavhengig. Rothschilds Investment Banking-virksomhet leverer objektive ekspertr?d og utf?rer tjenester for selskaper, regjeringer, institusjoner og enkeltpersoner. Alle prosjekter blir ledet av seniormedarbeidere i banken fra start til slutt. Dermed drar alle kundene nytte av Rothschilds samlede intellektuelle kapital, spesialistekspertise og enorme erfaring. Rothschild har i dag 1000 r?dgivere i 40 land over hele verden. Med en slik st?rrelse, rekkevidde og lokalkunnskap er Rothschild i stand til ? utvikle forhold og levere effektive l?sninger som hjelper kundene, uansett hvor virksomheten f?rer dem. Rothschild leverer flere transaksjoner enn noen annen r?dgiver, men vil likevel alltid bare v?re s? god som sitt siste oppdrag. Dette har v?rt sannheten i mer enn 200 ?r, og det er derfor Rothschild er ledende innenfor ?konomisk r?dgivning globalt.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy