DK

Periodeoplysning Periodemeddelelse for perioden 1. januar 2010 til 18. maj 2010

Den 14. Maj 2010 meddelte selskabet i henhold til v?rdipapirhandelsloven § 28 A
at Kiwi Deposit Holding A/S den 12. Maj 2010 havde solgt 1.760 stk. aktier til
kr. 42 pr. stk., svarende til en samlet kursv?rdi 73.930.

Meddelelsen skal herved korrigeres, idet Blue Visions A/S g.d. modtog
op-lysninger om, at salget skete henholdsvis den 6. maj og 12. maj 2010,
hvor-for der gives f?lgende meddelelse om transaktionerne: Se venligst
vedh?ftede.

Source: Millistream

Similar Posts