SE

Petter och litteraturen

a8

520 elever f?r i morgon lyssna p? Petter Alexis Askergren när han besöker Karlfeldtsgymnasiet för att berätta om sin bok, 16 rader. Föreläsningen handlar om hans uppväxt, och att han trots sv?righeter i skolan lyckades bli en framg?ngsrik kändis och rapartist.
Samtliga elever som läser svenska p? Karlfeldtsgymnasiet medverkar i projektet som syftar till att engagera fler elever i läsande och öka deras kännedom om litterära referenser och olika stilgrepp. Projektet är ett samarbete över programgränserna och drivs av svensklärarna p? skolan samt skolans bibliotekarie.
Under höstterminen f?r eleverna läsa utvalda delar ur Petters bok 16 rader. Med utg?ngspunkt i Petters texter görs en fördjupning i mytologi, stilgreppen liknelse och metafor samt litterära och/eller populärkulturella referenser. Arbetet ska ocks? stärka elevers förm?ga att prata inför andra och stärka skolans vi-känsla genom att anordna en programöverskridande poetry slam-tävling. M?let är att öka intresset för ämnet svenska i skolan och höja antalet godkända elever.
Till skillnad fr?n en affärsbank s? har Södra Dalarnas Sparbank inga ägare. En del av vinsten fr?n v?r verksamhet förs in i banken istället för att delas ut till aktieägare och en del av överskottet avsätts till projekt som bidrar till en positiv utveckling och ökad tillväxt i Södra Dalarna.
– Att ha möjlighet att stödja ett projekt som det här är fantastiskt. Vi önskar att fler eldsjälar likt svenskalärarna p? Karlfeldtska gymnasiet skulle höra av sig till oss och ansöka om pengar till projekt som bidrar till samhällsnytta och positiv förändring, berättar Rebecca Bergman, marknadsansvarig p? Södra Dalarnas Sparbank och ansvarig för bankens hjärtefr?ga, samhällsengagemanget.
Petter tar emot pris för sin bok 16 rader i Sthlm onsdag kväll: http://publik.se/begriplighetspriset ?Boken 16 rader om läs- och skrivsv?righeter har f?tt ungdomar som aldrig öppnat en bok att börja läsa. Dyslexi gör den skrivna världen obegriplig. Petter ?ker runt och föreläser i skolor i hela Sverige för att f? ungdomarna att inse att det g?r att övervinna problemen?.
Kom och inspireras av Petter och prata med:
Ungdomar som deltar i projektet
Maria Georgsson, ansvarig projektledare och svenskalärare p? Karlfeldtsgymnasiet
Rebecca Bergman, Marknadsansvarig Södra Dalarnas Sparbank
Tid: Onsdag 1 oktober, kl 13-14
Plats: Karlfeldtsgymnasiets aula, Avesta
För mer information, kontakta: Rebecca Bergman, Marknads- och pressansvarig, Södra Dalarnas Sparbank 0225-358 20, 070-240 69 14, [email protected]

Som sparbank skiljer vi oss fr?n andra banker. Det innebär att vi, till skillnad mot bankaktiebolagen, inte har n?gra aktieägare som tar del av bankens överskott. Alla vinstmedel stannar kvar i Sparbanken, därmed kan vi vara med och utveckla Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy