b?rs

Photocure ASA – Resultat for 3. kvartal 2010

Oslo, 27. oktober 2010.

H?ydepunkter i Photocures tredje kvartal 2010:
(tall for 2009 er justert for salg av Metvix/ Aktilite)

? Lisensavtale for Lumacan(TM) inng?tt med Salix Pharmaceuticals i
oktober

? Gode forel?pige resultater i Cevira(TM) fase II studie

? Sluttbrukersalget av Hexvix ?kt med 32% hittil i ?r

? Inntekter p? 11,4 millioner kroner (12,5) i kvartalet

? Resultat p? -15,9 millioner kroner (-12,2) i tredje kvartal

? Kontantbeholding p? 310,9 millioner kroner per 30. september 2010

N?kkeltall

+—————————-+——-+——-+——-+——–+——-+——–+
|Tall i hele tusen|Q3 2010|Endring|Q3 2009|HI? 2010|Endring|HI? 2009|
|(urevidert) | | | | | | |
+—————————-+——-+——-+——-+——–+——-+——–+
|Totale inntekter | 11 363| -9 %| 12 462| 123 008| 363 %| 34 038|
+—————————-+——-+——-+——-+——–+——-+——–+
|Bruttofortjeneste | 9 830| -10 %| 10 893| 117 413| 385 %| 30 391|
+—————————-+——-+——-+——-+——–+——-+——–+
|FoU kostnader | 12 999| -23 %| 16 957| 52 260| 9 %| 47 873|
+—————————-+——-+——-+——-+——–+——-+——–+
|Driftsresultat (EBIT) |-15 850| -29 %|-12 231| 27 186| N/A| -49 036|
+—————————-+——-+——-+——-+——–+——-+——–+
|Totalresultat |-11 568| N/A|355 337| 34 810| -90 %| 334 630|
+—————————-+——-+——-+——-+——–+——-+——–+
|Resultat per aksje, utvannet| -0,52| | 16,08| 1,57| | 15,15|
|(NOK) | | | | | | |
+—————————-+——-+——-+——-+——–+——-+——–+
Vennligst se fullstendig rapport vedlagt.

Photocure ASA presenterer selskapets resultater for tredje kvartal 2010 onsdag
27. oktober 2010 p? Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1 (?verste etasje), Oslo.
Presentasjonen starter kl. 11:30 og holdes av administrerende direkt?r Kjetil
Hestdal og finansdirekt?r Christian Fekete.

Presentasjonen vil v?re tilgjengelig p? v?re nettsider (www.photocure.no) samme
dag. Presentasjonen kan f?lges direkte her.

For mer Informasjon, vennligst kontakt:

Kjetil Hestdal, administrerende direkt?r
E-post:[email protected]
Mobil: +47 913 19535

Christian Fekete, finansdirekt?r
E-post:[email protected]
Mobil: +47 916 42 938

http://www.photocure.com”>www.photocure.com

Om Photocure

Photocure er et norsk farmas?ytisk selskap notert p? Oslo B?rs (OSE: PHO).
Selskapet utvikler og selger farmas?ytiske produkter og medisinsk utstyr for
fotodynamisk behandling og diagnostisering av kreft og utvalgte dermatologiske
indikasjoner.

Photocures kommersielle aktivitet inkluderer egen markedsf?ring og salg i
utvalgte markeder s? vel som utlisensiering til ledende farmas?ytiske selskaper
p? en regional eller global basis f?r fase III.

Photocure har ett patentbeskyttet farmas?ytisk produkt p? markedet; Hexvix? for
p?visning av bl?rekreft. Hexvix er godkjent i EU. I tillegg har Photocure
utviklet en patentbeskyttet lyskilde som benyttes i kombinasjon med selskapets
Visonac(TM)- krem. Photocure tester kontinuerlig sine produkter for nye
indikasjoner i globale studier, med et m?l om ? utvikle en portef?lje av
produkter basert p? selskapets Photocure Technology(TM) plattform.

Photocure?, Photocure logoen og Hexvix? er registrerte varemerker tilh?rende
Photocure ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Stein Drogseth