valutasp?rsm?l

PLANLAGT RETTET EMISJON

samt generelle selskapsform?l. Tegningsperioden vil v?re fra mandag 12. september 2011 kl 17:30 til og med tirsdag 13. september 2011 kl 08:00. Selskapet kan imidlertid

samt generelle selskapsform?l.
Tegningsperioden vil v?re fra mandag 12. september 2011 kl 17:30 til og med tirsdag 13. september 2011 kl 08:00. Selskapet kan imidlertid n?r som helst beslutte ? avslutte eller ? forlenge tegningsperioden. Emisjonen er betinget av styrets godkjennelse. Selskapets styret forbeholder seg retten til ? kansellere den rettede emisjonen.
For ? kunne forest? rask levering av nye aksjer vil investorer i emisjonen motta allerede noterte aksjer som er l?nt ut av M?gster Offshore AS i henhold til en aksjel?nsavtale. Som f?lge av dette vil alle aksjene som tilbys i den rettede emisjonen v?re handlebare p? Oslo B?rs fra og med tildeling. De l?nte aksjene vil bli levert tilbake til M?gster Offshore AS ved utstedelse av nye aksjer i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen avholdt 26. mai 2011.
I forbindelse med den rettede emisjonen er det planlagt en p?f?lgende reparasjonsemisjon med samlet brutto emisjonsproveny p? opp til NOK 30 millioner som skal rettes mot eksisterende aksjon?rer som ikke deltok i den rettede emisjonen.
For ytterligere informasjon

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy