Finans

PLASSERING AV NOK 1.000 MILLIONER I ET 5 ?RS USIKRET OBLIGASJONSL?N

PLASSERING AV NOK 1.000 MILLIONER I ET 5 ?RS USIKRET OBLIGASJONSL?N
PLASSERING AV NOK 1.000 MILLIONER I ET 5 ?RS USIKRET

Bonheur ASA har fullf?rt plasseringen av et usikret obligasjonsl?n p? totalt NOK 1.000 millioner med Ganger Rolf ASA som garantist.

Oppgj?rsdato er 15. desember 2009 og forfallsdato 15. desember 2014. Obligasjonsl?net vil bli s?kt notert p? Oslo B?rs s? snart som mulig.

Nettoprovenyet fra obligasjonsl?net vil g? til finansiering av selskapenes generelle virksomhet, herunder investeringer innen fornybar energi.

Tilrettelegger var DnB NOR Markets.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Peter Valheim ? Finansdirekt?r, Fred. Olsen & Co.
Telefon + 47 22 34 10 06

A to już wiesz?  Ex. dividend NOK 1 today

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy