b?rs

PLASSERING AV NOK 600 MILLIONER I ET 3 ?RS USIKRET OBLIGASJONSL?N

Bonheur ASA har fullf?rt plasseringen av et usikret obligasjonsl?n p? totalt NOK 600 millioner med Ganger Rolf ASA som garantist.
Oppgj?rsdato er 29. oktober 2010 og forfallsdato 29. oktober 2013. Obligasjonsl?net vil bli s?kt notert p? Oslo B?rs s? snart som mulig.
Nettoprovenyet fra obligasjonsl?net vil g? til finansiering av selskapenes generelle virksomhet.
Tilrettelegger var DnB NOR Markets.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Peter Valheim – Finansdirekt?r, Fred. Olsen & Co.
Telefon + 47 22 34 10 06

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy