Finans

Popul?rt med elektronisk skatteoppgj?r

I ?r har 70 prosent av skattyterne f?tt skatteoppgj?ret kun elektronisk. Det er over 2 millioner flere enn i fjor. Onsdag f?r de resterende 220 000 personlige skattyterne skatteoppgj?ret sitt.
Skatteetaten var f?rst til ? bruke det nye regelverket om digitalt f?rstevalg med utsendelsen av ?rets skatteoppgj?r. Etter skatteoppgj?ret i juni foretok Opinion en sp?rreunders?kelse for Skatteetaten om hva de som hadde f?tt oppgj?ret synes om ? f? det elektronisk. 96 prosent av befolkningen svarte at de var tilfreds med hvordan de fikk skatteoppgj?ret. To prosent av de som ble spurt i unders?kelsen var misforn?yde.
? Det er gledelig at et stort flertall ?nsker elektronisk kommunikasjon og tjenester velkommen. Tidligere har mange syntes det har v?rt helt greit ? f? skatteoppgj?r og selvangivelse p? papir i posten, n? er det helt greit ? f? dette kun p? nett. Det synes som om folk faktisk forventer at digital kommunikasjon n? er hovedregelen med staten. De bruker uansett nettbank og har blitt vant til ? handle varer og tjenester p? nett, sier skattedirekt?r Hans Christian Holte.
Flere f?r tidlig skatteoppgj?r
Over 80 prosent av l?nnstakere og pensjonister fikk skatteoppgj?r i juni. I de l?pende oppgj?rene fra 6.august og til i dag har flere personlig n?ringsdrivende, l?nnstakere og pensjonister f?tt et tidligere skatteoppgj?r enn f?r.
– Dette er resultatet av at b?de flere leverer elektronisk og Skatteetatens arbeid for ? effektivisere behandlingen av selvangivelsene, sier Holte.
Skatteoppgj?ret viser resultatet av behandlingen av selvangivelsen, om du har betalt for mye skatt eller for lite skatt i l?pet av fjor?ret. Klagefristen er seks uker etter at skatteoppgj?ret er sendt deg. Skattytere som har f?tt over 1000 kroner i restskatt skal betale denne i to terminer med betalingsfrist 3 og 8 uker etter at melding om skatteoppgj?ret er sendt.
Skattelistene
Skattelistene for inntekts?ret 2013 offentliggj?res 17. oktober 2014 p? skatteetaten.no.
For mer informasjon, kontakt: Skatteetatens pressetelefon 945 01 000
Se ogs? tabell for de siste inntekts?rene p? neste side.
Inntekts?r201320122011Skatteoppgj?ret 15.oktober i ?r
Antall skattytere4 mill.4 mill.3,9 mill.220 000
Sum utlignet skatt og avgift430 mrd. kr.407 mrd. kr.384 mrd. kr.26 mrd. kr.
Antall skattytere med tilgodebel?p3,1 mill.3 mill.2,9 mill.119 000
Sum tilgodebel?p43 mrd. kr.39 mrd. kr.36 mrd. kr.3 mrd. kr.
Snitt tilgodebel?p13 769 kr.12 907 kr.12 490 kr.25 817 kr.
Antall skattytere med restskatt666 000734 000778 00055 000
Sum restskatt17 mrd. kr.17 mrd. kr17 mrd. kr.3,2 mrd. kr.
Snitt restskatt25 582 kr.22 994 kr.21 926 kr.57 576 kr.

Kommunetallene for skatteoppgj?ret er tilgjengelige p? skatteetaten.no.

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt p? riktig m?te. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gj?re opp for seg. M?let er at det skal v?re enkelt ? gj?r det riktig.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy