Offentlig ?konomi

Positiv utvikling for Fjellinjen AS

Fjellinjen viser til et ?rsregnskap for 2011 med positiv utvikling, hvor driftskostnadene er forbedret med n?r 22 % i forhold til 2010.

Kostnadsgraden er redusert fra 14,6 % i 2010 til 11,4 % i 2011. – Vi er godt forn?yd med resultatet, men vil forsikre alle om at vi fortsetter arbeidet med ? forbedre oss videre i 2012, slik at effektiviteten og kundevennligheten skal v?re p? topp, sier adm.dir. Anne-Karin Sogn.
– Det vi ser n? er resultatet av et langsiktig forbedringsarbeid, fortsetter adm.dir. Anne-Karin Sogn. – Dette omfatter b?de p? systemforbedringer og effektiviseringstiltak i hele organisasjonen. Vi er glade for ? kunne vise at disse endringene f?r positive konsekvenser i form av lavere driftskostnader for Fjellinjen, og dermed mer penger til utbygging av vei og kollektivtilbud i Oslo og Akershus.
Fjellinjen AS er den viktigste finansielle bidragsyteren til Oslopakke 3, og har ansvaret for ? drifte og vedlikeholde 29 helautomatiske bomstasjoner; 20 i Oslo og 9 i B?rum. Selskapet er det st?rste bompengeselskapet i Norge, og administrerer ca 115 millioner passeringer i l?pet av et ?r, med et gjennomsnitt p? ca 315 000 pr d?gn.

Vi gj?r reisen enkel
Fjellinjens visjon er ? gj?re reisen enkel for kundene. Bompengeproduktet (brikken, avtalen og det gr?nne krysset) skal v?re lett ? forst?. – V?rt verdigrunnlag er tuftet p? hjelpsomhet og forenkling, sier Anne-Karin Sogn. – Det er med stolthet vi vil gj?re v?rt beste til at passeringen, faktureringen og betalingen skal skje p? en enkel og kundevennlig m?te.

N?kkeltall for Fjellinjen 2011
Trafikkgrunnlaget ?kte med 1 % i forhold til 2010, mens inntektene ?kte med 2,5 %.
Kostnadsgraden (kostnader prosentvis i henhold til inntekter) er redusert fra 14,6 % i 2010 til 11,4 %
i 2011.
Gjennomsnittskostnaden for en passering har g?tt ned fra 2,8 kr i 2010 til 2,2 kr i 2011.
Netto resultat f?r tildeling til veiprosjekter og kollektivtiltak var p? 1 841 700 kr i 2011 mot
1 826 957 kr i 2010.
Det gj?res ca 115 millioner passeringer i 2011 i bomringene i Oslo og B?rum, med et gjennomsnitt p? ca 315 000 passeringer pr d?gn.
Fjellinjen AS er den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus gjennom Oslopakke 3.
Fjellinjen AS krever inn bompenger i Oslo og B?rum, og bidro i 2011 med ca 1,9 milliarder kroner til regionens samferdselsprosjekter. Vi har 620 000 avtalekunder og registrerer over 115 millioner passeringer i ?ret. Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60%) og Akershus fylkeskommune (40%). V?r visjon er at vi skal gj?re reisen enkel, og v?re 90 medarbeidere jobber etter grunnverdiene hjelpsom og enkel.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Airtours Holidays   #First Choice Holidays   #Ideal Cruising   #Paul Evans