DK

Posten Norden-koncernen skifter navn til PostNord

?Vi kan bekr?fte, at Europa Kommissionen i dag har foretaget en uanmeldt kontrolunders?gelse p? vores kontorer.
Form?let med denne unders?gelse er at fastsl?, om der foreligger beviser for overtr?delse af europ?isk konkurrencelovgivning i relation til linjerederier. Som linjerederi er Maersk Line omfattet af Kommissionens unders?gelse.
Uanmeldte kontrolunders?gelser er et f?rste skridt i Europa Kommissionens unders?gelse af mulige overtr?delser af konkurrencereglerne. Men det faktum, at Kommissionen foretager en kontrolunders?gelse, betyder ikke, at Maersk Line er involveret i konkurrenceforvridende adf?rd, eller at konklusionerne af unders?gelsen er givet p? forh?nd.
Kommissionen har oplyst, at den interesserer sig for mulig koordinering af priser og/eller kapacitet for linjetransport til og fra EU eller E?S. Endvidere unders?ger Kommissionen hvorvidt der m?tte foreligge misbrug af dominerende stilling p? markedet.
Vi er klart af den opfattelse, at vores praksis er i overensstemmelse med EU’s konkurrencelovgivning, og vi samarbejder naturligvis fuldt ud med Kommissionens medarbejdere i at unders?ge sagen til bunds.
Vi har i flere ?r haft et omfattende compliance program vedr?rende konkurrencelovgivning, der omfatter retningslinjer og tr?ning af medarbejdere med videre, for at vi i videst muligt omfang kan sikre, at vore medarbejdere kender lovgivningen og forst?r at overholde den.?
Udsendt af Group Relations, presseafdelingen, 17. maj, 2011, +45 3363 3534

Similar Posts