Revisjon

PostNord og Telenor med nordisk storavtale

Postnord og Telenor har undertegnet en avtale for pakke og palleleveranser i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Avtalen som omfatter Telenor Sverige, Telenor Danmark og Canal Digital Norden l?per over to ?r og er verdt cirka 80 millioner svenske kroner p? ?rsbasis.
I Norge eies Tollpost Globe av PostNord.
Telenor er en internasjonal leverand?r av kommunikasjonstjenester innenfor tele -, data- og media. PostNord skal levere Telenors produkter i form av mobiltelefoner, digitalbokser og parabolpakker til privatpersoner, firmaer og leverand?rer.
– Ved distribusjon av v?re produkter s? er sikker leveranse med h?y kvalitet helt avgj?rende. Derfor falt valget p? PostNord fordi de har den erfaring som kreves for ? leve opp til de h?ye krav vi stiller. Gjennom dette samarbeidet kan vi dessutendra nytte av fordelen av at PostNord leverer gods til hele det nordiske markedet, sier Inge Lindberg, Finanschef i Telenor Sverige.
Det at Telenor kunne tilby konkurransedyktige priser og en tydelig strategi for sikkerheten for transporten hadde en avgj?rende betydning for valget av PostNord som transport?r.
– Avtalen med Telenor viser at vi er den selvsagte logistikkpartneren til, fra og i Norden. Samtidig bekrefter samarbeidet at v?rt proaktive sikkerhetsarbeid som vi driver og utvikler sammen med v?re kunder de siste ?rene, n? gir effekt, sier Henrik Höjsgaard som er administrerende direkt?r for forretningsomr?det Logistikk i PostNord.
PostNord introduserte nylig et samarbeid med samtlige teleoperat?rer for sperring av mobiltelefoner og nettbrett. Initiativet inneb?rer at enheter som forsvinner under transport raskt kan sperres og gj?res ubrukelige, noe som er med ? minke mulighetene for ran og stjeling av transport med varer av h?y verdi.
For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Kommunikasjonsr?dgiver Bj?rn Thorvaldsen Mobil 91823439 ? epost: [email protected]
Om Tollpost Globe
Tollpost Globe er et av Norges tre st?rste transportselskaper, og sysselsetter 900 medarbeidere og 700 sj?f?rer fordelt p? 30 avdelinger. Selskapet h?ndterer mer enn 80.000 kolli hver eneste dag. Selskapets hovedkontor ligger p? Alfaset i Oslo. Omsetningen er p? cirka 2,7 mrd norske kroner. Selskapet eies av PostNord.
Om PostNord
PostNord AB er morselskapet for de fusjonerte postvirksomhetene Posten Sverige og Post Danmark i 2009. Selskapet tilbyr kommunikasjons- og logistikkl?sninger til, fra og innom Norden og har en omsetning p? cirka 40 mrd svenske kroner og rundt 40 000 medarbeidere. Virksomheten omfatter Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistikk, samt Str?lfors. I Norge eier PostNord selskapet Tollpost Globe. Morselskapet er et svensk selskap og hovedkontoret ligger i Solna, Sverige. Les mer om PostNord p? www.postnord.com
Om Telenor Sverige
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ing?r även Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital Kabel-TV. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en ?rsomsättning p? 11 950 miljoner kronor (2011) och cirka 2200 anställda. Läs mer p?: www.telenor.se
Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet p? 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 37,5 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet p? 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 140 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2012), en ?rsomsättning p? 99 miljarder norska kronor (2011) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat p? Oslo B?rs (TEL). Läs mer p? www.telenor.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Tyl Professional