b?rs

Presentasjon 3. kvartal – Faktor Eiendom ASA

ENDELIG RESULTAT FOR

Det vises til b?rsmelding datert 3. november 2010 og prospekt datert 2. november 2010 vedr?rende tilbud om tegning av opptil 60.000.000 aksjer i DiaGenic ASA (?DiaGenic? eller ?Selskapet?), hver med p?lydende verdi p? NOK 0,05, til tegningskurs NOK 0,50 per aksje med tegningsretter for Selskapets aksjon?rer per 6. oktober 2010, med unntak av aksjon?rer som ble allokert aksjer i den private plasseringen gjennomf?rt den 6. oktober 2010.
Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen i DiaGenic utl?p 17. november 2010 kl. 17.30 (). Ved utl?pet av tegningsperioden hadde DiaGenic mottatt tegninger for totalt 94.406.689 nye aksjer. Reparasjonsemisjonen er f?lgelig blitt overtegnet med ca. 57,3 prosent.
Ca. 50,9 prosent av tegninger for de nye aksjene (ca. 48,0 millioner aksjer) er tegnet ved ut?velse av tegningsretter. Ca. 49,1 prosent av tegninger for de nye aksjene (ca. 46,4 millioner aksjer) er tegnet ved overtegning av tegnere med tegningsretter eller av tegnere uten tegningsretter.
Styret i DiaGenic har i styrem?te i dag godkjent den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i reparasjonsemisjonen basert p? tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 2. november 2010. Totalt 60.000.000 nye aksjer er blitt tildelt. Ca. 48,0 millioner nye aksjer er blitt tildelt tegnere p? grunnlag av ut?vde tegningsretter. Ca. 12,0 millioner nye aksjer er blitt tildelt innehavere av tegningsretter p? grunnlag av overtegning. Det er ikke blitt tildelt aksjer til tegnere uten tegningsretter.
Melding om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbel?pet som skal betales av den enkelte tegner, forventes ? bli sendt ut i brev den 23. november 2010. Tegningsbel?pene forfaller til betaling 26. november 2010 i henhold til de betalingsprosedyrer som er beskrevet i prospektet.
De nye aksjene kan ikke overf?res eller handles f?r de er betalt fullt ut og kapitalforh?yelsen knyttet til reparasjonsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforh?yelsen vil bli registrert i Foretaksregisteret rundt 6. desember 2010, og at de nye aksjene samme dag vil bli notert p? Oslo B?rs.
DiaGenic vil som f?lge av reparasjonsemisjonen motta et proveny p? NOK 30.000.000 f?r fradrag for transaksjonskostnader. Etter at kapitalforh?yelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil Selskapets aksjekapital v?re NOK 13.511.826, fordelt p? 270.236.520 aksjer hver p?lydende NOK 0,05.
DnB NOR Markets er tilrettelegger for reparasjonsemisjonen.
Kontaktperson:
Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: 47 95939918
E-mail: [email protected]
Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger p? prinsippet om at sykdom et sted i kroppen p? en karakteristisk m?te p?virker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert p? denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig p?vising av brystkreft, BCtect?, samt ADtect? for Alzheimer’s sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportef?lje p? sin teknologi. DiaGenic markedsf?rer sine produkter og tjenester b?de til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert p? Oslo B?rs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy