Finans

Presentasjon 4. kvartal 2009 og forel?pig ?rsresultat 2009

DnB NOR vedtar et forelegg fra ?kokrim etter p?stand om brudd p? innsidereglene. DnB NOR fastholder at det ikke er gitt ulovlig innsideinformasjon i saken, og konstaterer at saken mot bankens ansatte er henlagt.
?kokrim innledet etterforskning mot DnB NOR h?sten 2008 etter p?stand om innsidehandel i statsobligasjoner. ?kokrim henlegger saken mot de ansatte i DnB NOR, men har tatt ut forelegg mot konsernet med en bot p? 12 millioner kroner og inndragning p? 14 millioner kroner.

– Vi har n? brukt ett og et halvt ?r p? denne saken, og det har v?rt en stor belastning for v?re involverte medarbeidere og for banken. N? vil vi legge saken bak oss ved ? vedta forelegget, sier konserndirekt?r Trond Bentestuen.

En behandling i rettssystemet ville v?rt ressurskrevende og en belastning for banken i lang tid. DnB NOR vedtar forelegget ut fra en samlet vurdering av hva banken vil v?re best tjent med fremover.

– Vi konstaterer at ?kokrim har henlagt saken mot bankens ansatte. Vi har brukt store ressurser det siste ?ret p? ? dokumentere at vi ikke har brutt loven, og fastholder at det ikke er gitt innsideinformasjon i saken, sier Bentestuen.

—————-
For mediehenvendelser, kontakt:
Informasjonsdirekt?r Thomas Midteide, 962 32 017

Similar Posts