skattesp?rsm?l

Presentasjon av 1. kvartal 2010

Avtale for certeparti i Canada

Det vises til intensjonsavtalen med det kanadiske selskapet Cook Aquaculture Inc. som ble publisert i b?rsmelding datert 24. mars 2010. S?lvtrans Rederi AS, et 100 prosent eid datterselskap av S?lvtrans Holding ASA, har n? inng?tt kontrakt med Cooke Aquaculture Inc. om tidscerteparti for br?nnb?ten Ronja Carrier.

Avtalen gjelder en befraktningstid p? seks m?neder, fra mai til november 2010. Cooke har opsjon p? forlengelse av avtalen eller kj?p av b?ten ved avtaleperiodens utl?p.

– Canada er et stort og viktig marked for transport av oppdrettsfisk og denne avtalen bidrar til ? gi S?lvtrans fotfeste for videre vekst i Nord-Amerika. Vi er godt forn?yd med vilk?rene i avtalen og inntektene den gir, sier administrerende direkt?r i S?lvtrans, Ole-Peter Brandal.

Ronja Carrier er bygget i 2003, har en kapasitet p? 660 cbn og opererer for tiden i spotmarkedet.

Kompetanse og moderne teknologi – Vi er sv?rt forn?yd med ? arbeide med S?lvtrans
Rederi AS p? dette certepartiet. S?lvtrans er verdensledende innen br?nnb?t teknologi og vi ser
frem til ? dra nytte av deres ekspertise mens vi tester denne teknologien p? ?stkysten av Kanada, sier Glenn Cooke, CEO i Cooke Aquaculture.

Cooke Aquaculture Inc. er et familieeid selskap som driver med oppdrett og salg av fersk sj?mat i det canadiske og amerikanske markedet. Selskapet er lokalisert i Black´s Harbour New Brunswick p? ?stkysten av Canada. Cooke eier ogs? oppdrettsselskapet Salmones Cupquelan, som har
virksomhet i Chile.

Kontaktperson:
Ole-Peter Brandal, administrerende direkt?r,
S?lvtrans Holding ASA, tlf. 95 91 22 16

Om S?lvtrans Holding ASA
S?lvtrans Holding ASA er verdens st?rste br?nnb?tselskap for transport av laks og ?rret.
Selskapet er ledende innen “closed system”- teknologi og har et unikt kj?lesystem ombord p? sine skip som virker postitivt for milj?, dyrevelferd og kostnadseffektivitet. Fl?ten best?r for tiden av 14 moderne br?nnb?ter, beskjeftiget for en stor del p? lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge og Skottland. S?lvtrans ble etablert i 1986 og har sitt hovedkontor i ?lesund, www.solvtrans.no

A to już wiesz?  Norske Skog selger overskuddskraft i S?r-Norge

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy