Finans

Presentasjon av resultater for 4. kvartal 2009

Norwegian Property ASA (OSE:NPRO, NPRO.OL) presenterer resultatene for 4. kvartal 2009 – tirsdag 23. februar 2010 kl. 08:30.

Presentasjonen holdes ved Olav Line (CEO) og Svein Hov Skjelle (CFO).

Sted: Hotel Continental, Stortingsgt. 24-26, Oslo
Tid: 08:30.

Webcast:
Presentasjonen overf?res live p?

www.norwegianproperty.no
www.oslobors.no/webcast

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1384492]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy