Hel-

Presentasjon av resultater for 4. kvartal 2010

Norwegian Property ASA (OSE:NPRO, NPRO.OL) presenterer resultatene for 4.
kvartal 2010 fredag 18. februar 2011 kl. 08:30.

Presentasjonen holdes ved Olav Line (CEO) og Svein Hov Skjelle (CFO).

Sted: Hotel Continental, Stortingsgt. 24-26, Oslo
Tid: 08:30.

Webcast:
Presentasjonen overf?res live p?
http://www.norwegianproperty.no”>www.norwegianproperty.noog http://www.oslobors.no/webcast”>www.oslobors.no/webcast

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy