Hel-

Presentasjon forel?pig regnskap 2010

I dag arrangerar IFS f?rste Project-based industry Advisory Council (PAC) ? en r?dgivningsgruppe for IFS? prosjektfokuserte kunder. M?let er ? etablere en plattform for utveksling av kunnskap og erfaring med kundene og agendaen fokuserer p? muligheter og utfordringer i prosjektverden. Blant deltagerne er flere st?rre, globale virksomheter som er markedsledende p? sitt omr?de.
IFS har i mange ?r arbeidet aktivt for ? skape forum der kunder og partnere kan m?tes for ? utveksle ideer, diskutere utfordringer i markedet og hvordan forretningssystemet IFS Applications kan bidra til ? l?se disse. Foruten brukerforeninger og OpenIFS ? IFS? online community ? er de industrifokuserte r?dgivningsgruppene en viktig kontaktflate der kunder og IFS? globale industrieksperter kan diskutere behov, krav og ideer ?pent og direkte.
? Et sentralt m?l med denne r?dgivningsgruppen er ? maksimere fordelene som v?re kunder f?r med ? bruke v?re prosjektbaserte l?sninger. Kundene f?r ogs? mulighet til ? p?virke IFS? produktutvikling, noe som inneb?rer at deres prosesser kan bli inkludert i produktet. For IFS er det dessuten mye ? vinne p? ? lytte til kundene, som sitter p? viktig kunnskap innen prosjekth?ndtering, sier Kenny Ingram, Global Industry Director, Construction and Contracting, IFS.
Det globale skipsbyggingskonsernet STX OSV er blant virksomhetene som deltar i r?dgivningsgruppen.
? Det er viktig for oss ? ha en engasjert og lydh?r forretningssystemleverand?r samt ? ha dialog med andre virksomheter som opplever de samme utfordringer innen den prosjektbaserte industri. Jeg tror samarbeid p? dette niv? er en stor fordel for alle parter, sier Noralf Gamlem, CIO i STX OSV.
Prosjektbaserte industrier er blant blant IFS? fokuserte omr?der og IFS forventer at r?dgivningsgruppen fremover vil bidra positivt til utvikling av forretningssystem for prosjektorienterte bransjer som ofte karakteriseres av komplekse prosesser samt strenge krav til tidskjema og kostnadsbruk. IFS? prosjektbaserte l?sninger gir et helt integrert system for h?ndtering av prosjektets totale livssyklus.
KONTAKT INFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
[email protected]

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00
CEO IFS Scandinavia
[email protected]
Om IFS
IFS er et b?rsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert p? SOA-teknologi. IFS fokuserer p? virksomheter der en eller flere av f?lgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, virksomhet i over 50 land og har totalt ca 2700 ansatte. Nettoomsetningen i 2009 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon ? se www.IFSWORLD.com

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden ? Phone: +46 13 460 40 00 ? Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number: 556122-0996

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy