Finans

Presentasjonsmateriale Atea Capital Markets Day

ABG Sundal Collier Oil Derivative Long er pr. 24.11.09 innl?st med 500 andeler til kurs NOK 22,6548.
Totalt utest?ende antall andeler vil etter dette v?re 542.750.
Med vennlig hilsen
ABG Sundal Collier Asset Management AS
Source: Millistream

Similar Posts