del?rsrapporter

PRESENTASJONSMATERIALE

Styrene i H?land Sparebank og Setskog Sparebank inngikk 25. februar 2010 avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan).

M?lsetningen er ? videreutvikle en sparebank med sterk lokal forankring i Aurskog-H?land kommune og omliggende kommuner med kapital, kundegrunnlag og kompetanse til ? hevde seg i den sterke konkurransen som eksisterer i dagens bank- og finansmarked.

Den sammensluttede banken vil f? navnet H?land og Setskog Sparebank og ha en forvaltningskapital p? ca. NOK 3,9 milliarder og en egenkapital p? ca. NOK 280 millioner. Kjernekapitaldekningen vil v?re i overkant av 15 %. Banken vil betjene ca. 12000 kunder fra kontorer p? Bj?rkelangen, Setskog, L?ken og Hemnes. Den sammensluttede banken vil fortsatt
v?re deltaker og aksjeeier i Terra-Gruppen AS.

Administrerende banksjef John Sigurd Bj?rknes i H?land Sparebank vil bli administrerende banksjef i den nye banken, mens banksjef Vidar Myrvold i Setskog Sparebank vil inng? i ledergruppen. Styreleder Jarle Bergsj? i H?land Sparebank er innstilt som styreleder i den nye Banken.

Begge banker har utstedt egenkapitalbevis. Det er avtalt et bytteforhold p? 1:1. H?land Sparebank er overtakende bank i fusjonen og vil s?ledes utstede 187900 nye egenkapitalbevis til eierne av egenkapitalbevis i Setskog Sparebank og disse vil eie ca. 27 % av egenkapitalbevisene i den fusjonerte banken. H?land Sparebank vil videref?re sin notering p? Oslo B?rs. Setskog Sparebank er i dag ikke notert p? Oslo B?rs.

Det er lagt opp til en fremdriftsplan der bankenes forstanderskap skal behandle fusjonen i m?ter
18. mars 2010. Det er behov for offentlige godkjenninger, og det h?pes at fusjonen vil tre i
kraft i l?pet av juni 2010. Det utarbeides et informasjonsdokument om sammenslutningen som skal
kontrolleres av Oslo B?rs og offentliggj?res.

Source: Millistream

Similar Posts