Finans

Presentation held at Bank of America Merrill Lynch Credit Conference on 2 December 2009

I november var direktesalget 230,4 MNOK (+3 %), mot 223,3 MNOK for samme m?ned i 2008.

Komplett konsernet omsatte for 376,8 MNOK (- 2 %) i november 2009 sammenlignet med 384,6 MNOK i samme m?ned i 2008. Videref?rt virksomhet viste en omsetningsnedgang p? 1 %.

Selskapets omsetningsrapport for desember 2009 vil legges frem
torsdag 7. januar 2010 f?r b?rs.

Sp?rsm?l kan rettes til CFO Cay Bakkehaug Tel: +47 91 39 33 92 eller

Komplett ASA – tlf. 33 45 42 00 – fax 33 45 42 01 – http://www.komplett.com”>www.komplett.com

Source: Millistream / Hug

Similar Posts