Hel-

Presentation of Photocure results for 4th quarter 2010

Positiv utvikling i finansmarkedene bidro til sterke finansielle resultater for KLP ogs? i 2010.
– Til tross for tidvis urolige finansmarkeder og lavt renteniv? kan KLP vise til en meget god avkastning for 2010. S? sterke tall gir rom for en betydelig tilbakef?ring av overskudd til v?re kunder og styrker v?r soliditet ytterligere, sier Aage Schaanning, konserndirekt?r ?konomi og finans i KLP.
– Vi er veldig godt forn?yd med at KLP for andre ?r p? rad har best verdijustert avkastning blant de tre store livselskapene som er aktive p? det kommunale pensjonsmarkedet. Det er den verdijusterte avkastningen som viser selskapenes evne til ? skape verdier for sine kunder og sikre dem langsiktig stabil avkastning.
Verdijustert og bokf?rt avkastning endte p? henholdsvis 7,5 og 5,1 prosent for 2010. Stigende aksjekurser og en positiv verdiutvikling av eiendom har bidratt mest til den gode avkastningen i 2010.
KLP kan vise til et driftsresultat i konsernet p? 10,3 milliarder kroner. Resultat til pensjonskundene er p? 9,7 milliarder kroner, mens 572 millioner kroner g?r til styrking av egenkapitalfond.
Styret foresl?r at 2,6 milliarder kroner tilbakef?res til premiefondet. Medregnet garantert rente gir KLP totalt 10,7 milliarder kroner tilbake til kundene. 2,1 milliarder kroner avsettes til tilleggsavsetninger og 5,1 milliarder kroner avsettes til kursreguleringsfond.
Stabil markedssituasjonen
Det er sterk konkurranse innenfor offentlig tjenestepensjon. KLP oppn?dde i 2010 tiln?rmet flyttebalanse. Bare en av selskapets kommunekunder var p? anbud og valgte en annen leverand?r fra 1. januar 2011, mens 17 bedrifter valgte ? flytte til KLP.
Godt fjerde kvartal
Isolert sett ga fjerde kvartal et meget godt resultat. I fjerde kvartal 2010 oppn?dde KLP en bokf?rt avkastning p? 1,2 prosent og en verdijustert avkastning p? 2,3 prosent.
N?kkeltall 2010
Bokf?rt kapitalavkastning 5,1 prosent (6,4 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning 7,5 prosent (7,7 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning inkl verdijustering av obligasjoner som holdes til forfall 7,4 prosent (7,6 prosent)
Premieinntekter 20,3 milliarder kroner (18,6 milliarder kroner)
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger 8,7 milliarder kroner (7,9 milliarder kroner)
Forvaltningskapital
KLP selskap 244,3 milliarder kroner (223,9 milliarder kroner)
KLP Konsern 271,7 milliarder kroner (259,0 milliarder kroner)
Kapitaldekning 11,6 prosent (11,8 prosent)
Solvensmargin 224 prosent (222 prosent)
Tallene i parentes er per 31.12.09
For mer informasjon kontakt:
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Finansdirekt?r Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 267,3 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bergen Kommune   #Helge Rysjedal   #Kontaktpersoner Lisbeth Iversen   #Marius Holm