skattesp?rsm?l

Prim?rinnsidertransaksjoner i Hydros fortrinnsrettsemisjon

Prim?rinnsidertransaksjoner i Hydros fortrinnsrettsemisjon

I forbindelse med den p?g?ende tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i
Hydro gir listen nedenfor en oversikt over handel i tegningsretter og tegning av
Hydro-aksjer for prim?rinnsidere i Hydro og deres n?rst?ende utf?rt den 25. juni
2010.

Navn p? Allokerte Antall Salgskurs Antall Kj?pskurs Antall Aksjebeholding
prim?rinnsider tegnings-retter tegnings- tegnings-retter tegnings-retter tegnings-retter nye etter
retter kj?pt aksjer emisjonen*
solgt tegnet

Konsernledelse

Svein Richard 8.221 – – – – 14.000 35.235
Brandtz?g

Kjetil Ebbesberg 190 – – – – 1.190 817

Arvid Moss 18.794 14.444 6,76 – – 4.350 66.104

J?rgen C. Arentz 2.300 – – – – 5.000 9.859
Rostrup

Tom R?tjer 5.304 – – – – 5.304 22.733

Ola S?ter 1.716 – – – – 4.000 7.355

Johnny Undeli 750 – – – – 10.000 3.216

Hilde Merete 314 – – 2.500 6,80 2.814 3.847
Aasheim

Wenche Agerup 1.209 – – – – 2.000 5.183

Styret

Terje Vareberg 3.043 – – – – 5.000 13.043

J?rn B. Lilleby 506 – – – – 506 2.170

Bente Rathe 1.521 – – – – 1.521 6.521

Direksjonssekret?r

Hans Martin 734 – – – – 2.000 3.148
Heikvam

*Inkluderer ikke aksjer tildelt p? bakgrunn av overtegning.

Melding om endelig tildeling av aksjer til prim?rinnsidere basert p? overtegning
vil publiseres p? eller omkring 13. juli 2010.

I tillegg har Oliver Bell, medlem av konsernledelsen i Hydro, 25. juni 2010
kj?pt 3.000 aksjer i Hydro til Euro 4,75 per aksje gjennom lokal megler i
Tyskland. Ny beholdning er 3.000 aksjer.

Investorkontakt
Kontakt Stefan Solberg
Mobil +47 91727528
Email [email protected]

Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
Email [email protected]

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1427657]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy