del?rsrapporter

Prisindeksar innanfor informasjon og kommunikasjon, 4. kvartal 2009

Styret i Skiens Aktiem?lle ASA har i m?te 25.02.10 godkjent selskapets endelige regnskap for 2009.
?rsresultatet etter skattekostnad for 2009 er kr. 24,8 mill.. Resultat pr. aksje er kr. 3,64. Det er
ingen endringer fra det forl?pige regnskap for 2009 som ble fremlagt 05.02.10.

Skiens Aktiem?lles ASA`s ordin?re generalforsamling avholdes torsdag 22. april 2010 kl. 12.00 i Villa
Fl?yen, Skien.

Styret forsl?r et utbytte p? kr. 4,00 pr. aksje for 2009. Under forutsetning av generalforsamlingens
samtykke vil utbyttet bli utbetalt 6. mai 2010. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte p? Oslo B?rs
fra og med 23. april 2010. Styret foresl?r at styret gis ny fullmakt til ? la selskapet erverve egne aksjer med p?lydende verdi inntil kr. 4.087.360,-, tilsvarende 408.736 aksjer.

Skien, 25.02.2010.

Source: Millistream

Similar Posts