b?rs

Prisnedgang i oktober

Prisnedgang i

Prisene p? omsatte borettslagsleiligheter er 1,9 prosent lavere i oktober 2010 sammenlignet med september 2010. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte borettslagsleiligheter var i oktober 2010 p? 22 134 kroner, mens det tilsvarende tallet i september 2010 var 22 565 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 5,8 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? omsatte borettslagsleiligheter 20 923 kroner. Siden nytt?r har prisene steget med 6,7 prosent.
– Siden april har prisene p? borettslagsleiligheter steget hver m?ned, og en korreksjon av prisniv?et i oktober er dermed ikke helt uventet, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Flere bud og budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned steg antall bud og budgivere per bolig denne m?neden. I oktober er det i snitt 2,5 budgivere per omsatt borettslagsbolig, en oppgang p? 0,5 budgivere fra september. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en oppgang p? 0,9 budgivere. Antall bud per bolig er 4,3. Dette er en oppgang p? 0,1 bud siden forrige m?ned og 1,2 bud siden samme tidsrom i fjor.
– Oppgangen i antall bud og budgivere viser at temperaturen i markedet er h?y til tross for priskorreksjonen, og at interessen for boligene er ?kende. Antall oppdrag har v?rt stabilt den siste m?neden og boligene omsettes raskere enn i forrige m?ned, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Om GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og best?r i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.
Se ogs?: www.garanti.no
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005, e-post [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy