valutasp?rsm?l

Prisoppgang i april

2 prosent h?yere i april 2011 sammenlignet med mars 2011. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i april 2011 p? 23 989

2 prosent h?yere i april 2011 sammenlignet med mars 2011. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i april 2011 p? 23 989 kroner

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy