Hel-

Prisoppgang i februar 2011

Prisoppgang i februar

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,8 prosent i februar.
Prisene p? borettslagsleiligheter er 1,8 prosent h?yere i februar 2011 sammenlignet med januar 2011. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i februar 2011 p? 23 066 kroner, mens det tilsvarende tallet i januar 2011 var 22 659 kroner.
I l?pet av de siste 12 m?nedene har prisene steget med 7,5 prosent. For 12 m?neder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 21 458 kroner.
– Februar er normalt en sterk m?ned, s? prisoppgangen var ikke overraskende. Salget av borettslagsleiligheter g?r meget bra for tiden, og tilgangen p? nye oppdrag er god, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Flere bud og budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned steg antall bud denne m?neden. I februar er det i snitt 4,6 bud per borettslagsbolig, en oppgang p? 0,4 bud fra januar. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en oppgang p? 0,5 bud. Antall budgivere per bolig er 1,9 i februar. Dette er en oppgang p? 0,2 budgivere siden forrige m?ned, og en oppgang p? 0,4 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.
– Oppgangen i antall bud og budgivere viser at temperaturen i markedet er h?y og at interessen for boligene er ?kende. Boligene omsettes raskere enn i forrige m?ned, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Det gj?res oppmerksom p? at kvadratmeterprisene for januar 2011 er korrigert i etterkant av publiseringen av tallene for januar.
Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og best?r i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.
Se ogs?: www.garanti.no

A to już wiesz?  PREMIEDRYSS FRA TOMMY SHARIF

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy