Hel-

Program for offentliggj?ring av Yara International ASAs 4. kvartalsrapport 2010

DOF har inng?tt to 6 ?rige befraktningsavtaler med ConocoPhillips Skandinavia AS. Avtalene gjelder for to supply skip med design STX PSV 09. Kontraktene inneholder ytterligere opsjonsperioder. Driftsomr?det er i Nordsj?en.
Skipene er forventet levert fra STX OSV, Aukra, i henholdsvis 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012.
Skipene eies av PSV Invest I AS hvor DOF ASA eier 48% av aksjene.

Kontraktene er inng?tt til markedsbetingelser og det er avtalt med ConocoPhillips at de kommersielle betingelsene i kontraktene ikke skal offentliggj?res.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: CEO Mons S. Aase, 91 66 10 12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #SEK   #Sweco Norge   #Vibecke Hverven