Finans

Pronova BioPharma ASA presented at “Aksjedagen Norge” 2009

AF Gruppen ASA (AFG) kj?pte 19. november 2009 4.300 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs p? NOK 134,74. Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 35.209.

Aksjekj?pets form?l er selskapets aksjeprogram for ansatte.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy