DK

Pronova k?ber SAP-l?sning hos 2Cchange

Oms?tningen i 4. kvartal var 216,8 millioner dollars og der var en v?kst p?
11,5 % i licensindt?gter. Oms?tningen i regnskabs?ret 2010 var 767,1 millioner dollars, og der var en v?kst p? 14,8 % i licensindt?gter

For?ger aktietilk?bsprogram til $150

Quest Software, Inc. (Nasdaq: QSFT) har rapporteret finansielle resultater for 4. kvartal og regnskabs?ret 2010. De samlede indt?gter var p? 216,8 millioner dollar, en 11,4 % stigning sammenlignet med sidste ?rs 4. kvartals samlede indt?gter. Licensindt?gterne steg med 11,5 % til 98 millioner dollar. De samlede indt?gter for regnskabs?ret 2010 var p? $767,1 millioner, en stigning p? 10,3 % sammenlignet med de 695,2 millioner dollars for samme periode i ?r 2009. Driftsmarginan var 14,4 % og 15,7 % for 4. kvartal og regnskabs?ret 2010, sammenlignet med henholdsvis 23,4 % og 12 % for samme periode i 2009. P? ikke GAAP-basis var driftsmarginalerne 22,6 % og 23,1 % for 4. kvartal 2010 og for hele regnskabs?ret 2010.

Kontant og investeringer var den 31. december i alt p? 492 millioner dollar, en stigning p? 82,1 millioner dollar sammenlignet med balancen den 30. september 2010. Pengestr?mmen fra driften var 62,7 millioner dollar for de tre m?neder som slutter 31. december 2010.

?Vi har fortsat eksekveret i 4. kvartal og skabt solid v?kst i oms?tningen,? siger Doug Garn og CEO hos Quest Software. ?I 2010 leverede vi en stigning p? 14 % p? ikke-GAAP drift til 177,4 millioner dollar og 16 % v?kst til 1,45 dollar per aktie fuldt udvandet korrigeret. Vores stigning p? 14,8 % i licensindt?gter viser styrken af det markedsmomentum, der er i ?jeblikket. Med vores st?rke teknologi og service portef?lje kombineret med et overbevisende produkt-roadmap, er vi fortsat overbeviste om, at vi ogs? fremover vil v?re markedsledende.?

Stigning p? aktietilbagek?bsprogram
Quest Software meddelte ogs? i dag, at selskabets bestyrelse har ?get tilladelsen i henhold til dens nuv?rende aktietilbagek?bsprogram til op til i alt 150 millioner dollar af f?llesaktier. Hvert aktietilbagek?b kan ske gennem det ?bne marked og privatforhandlede transaktioner p? tidspunkter og for de bel?b, som ledelsen finder hensigtsm?ssig, herunder i henhold til Rule 10b5-1 handels planer. Rule 10b5-1 tillader Quest Software til at etablere, selvom de ikke er i besiddelse af ikke-offentlig information, planer arrangeret p? forh?nd om at k?be aktier til en bestemt pris i fremtiden, uanset om de efterf?lgende er i besiddelse af ikke-offentlig information. Timingen og det faktiske antal aktier tilbagek?bt vil afh?nge af en r?kke faktorer, herunder markedsforhold, virksomheds- og lovm?ssige krav samt adgangen til kapital. Aktietilbagek?bsprogrammet har ikke en udl?bsdato og kan begr?nses eller opsiges til enhver tid uden forudg?ende varsel.

GAAP Resultater
Quest Software forventer en nettoindkomst i 4. kvartal af 2010 p? 30.3 millioner dollar, $0,32 fuldt udvandet korrigeret. I 4. kvartal i 2009 var nettoindkomsten p? 37 millioner dollar eller $0,40 fuldt udvandet korrigeret. Driftsmarginalerne var p? 14,4 % i 4. kvartal 2010 sammenlignet med 23,4 % i den sammen periode sidste ?r, hvilket resulterer i en driftsindt?gt p? 31,2 millioner dollar, som skal sammenholdes med 45,5 millioner dollar i den samme periode sidste ?r. Nettoindt?gten for regnskabs?ret 2010 var 98,6 millioner dollar eller $1,06 fuldt udvandet korrigeret. sammenlignet med nettoindt?gten p? 70,4 millioner dollar eller $0,75 fuldt udvandet korrigeret for samme periode i 2009. Driftsmarginalerne steg p? ?rsbasis fra 12,0 % til 15,7 % i regnskabs?ret 2010, hvilket resulterer i en driftsindt?gt p? 120,6 millioner dollar, sammenlignet med 83,5 millioner dollar i regnskabs?ret 2009.

Ikke-GAAP resulater
P? Ikke-GAAP basis er nettoindt?gten for 4. kvartal i 2010 forventet at v?re 38,0 millioner dollar eller $0,40 fuldt udvandet korrigeret, hvor nettoindt?gten p? ikke-GAAP basis var 36,9 millioner dollar eller $0.40 fuldt udvandet korrigeret for 4.kvartal 2009. De ikke-GAAP driftsmarginaler var 22,6 % i det 4. kvartal i 2010, hvilket resulterer i ikke-GAAP driftsindt?gter p? 49 % millioner dollar, sammenlignet med driftsmarginaler og driftsindt?gter p? henholdsvis 24,8 % og 48,3 millioner dollar i regnskabs?ret 2009. For regnskabs?ret 2010 var ikke-GAAP nettoindkomsten 135 millioner dollar eller $1,45 fuldt udvandet korrigeret. I regnskabs?ret 2009 var ikke-GAAP nettoindt?gten p? 117,8 millioner dollar eller 1.25 dollar fuldt udvandet korrigeret. De ikke-GAAP driftsmarginaler var 23,1 % for regnskabs?ret, hvilket resulterer i ikke-GAAP driftsindt?gter p? $177,4 millioner dollar sammenlignet med i 2009, hvor ikke-GAAP driftsmarginaler i og driftsindt?gter p? henholdsvis p? 22,4 % og 155,6 millioner.

Denne udgivelse indeholder et sk?n over nettoindkomsten og indtjening per aktie for det kvartal, som blev afsluttet den 31. december 2010. T?t p? ?rets udgang blev det opdaget, at ca. 6,8 millioner dollar i skattereserver skulle have v?ret frigivet i det kvartal, der sluttede den 30. september 2010. Frigivelsen af disse skattem?ssige reserver vil resultere i en h?jere nettoindkomst og indtjening per aktie end i 3. kvartal 2010. Vi forts?tter med at gennemg? vores finansielle resultater i forbindelse med frigivelsen og forventer at medtage denne justering i ?rsrapporten p? Form 10-K for det fulde ?r sluttende med 31. december 2010. Vi forventer ikke, at den justering vil nogen indvirkning p? den rapporterede nettoindkomst og indtjening per aktie for det fulde ?r ? sluttende med 31. december 2010.

Ikke-GAAP resultater udelukker efter skat virkninger af amortisering af immaterielle aktier erhvervet med virksomhedssammenslutninger, aktiebaseret kompensationsudgifter, anskaffelsesomkostninger, patentudgifter og udgifter forbundet med aktieunders?gelser. En afstemning fra GAAP til ikke-GAAP resultater er inkluderet i denne pressemeddelelse.

Quest Softwares ledelse udarbejder og anvender ikke-GAAP finansielle metoder i pr?sentationen af selskabets resultater for at levere en konsekvent forst?else af dets historiske driftsperformance og et sammenligningsgrundlag med lignende virksomheder. Ledelsens opfattelse er, at ikke-GAAP rapportering giver en meningsfuld repr?sentation af selskabets igangv?rende ?konomiske resultater, og anvender derfor ikke-GAAP rapportering internt til at evaluere og forvalte selskabets drift. Ledelsen mener, undtagen ydelser som beskrevet under GAAP resultater tidligere i pressemeddelelsen muligg?r investorernes forst?else af virksomhedens igangv?rende driftsresultater. Disse ikke-GAAP finansielle metoder g?r det ogs? muligt at sammenligne driftsresultater med virksomhedens konkurrenter og tilmed give investorer gennemsigtighed med respekt for de supplerende oplysninger, der anvendes af ledelsen i dets operationelle og finansielle beslutningstagning. Disse ikke-GAAP finansielle metoder er ikke beregnet til at blive betragtet isoleret eller som en erstatning for andre finansielle m?lingsmetoder udarbejdet i overensstemmelse med GAAP.

###

Om Quest Software, Inc.
Quest Software (Nasdaq: QSFT) forenkler og reducerer omkostninger for h?ndtering af IT for mere end 100.000 kunder globalt. Vores innovative l?sninger g?r det enkelt at l?se de vanskeligste IT-management problemr, s? kunder sparer tid og penge i b?de fysiske og virtuelle IT-milj?er og Cloud-milj?er. Flere oplysninger p? om Quests l?sninger inden for application management, database management, Windows management, virtualization management, og IT management p? www.quest.com.

Similar Posts