Hel-

Protokoll fra ekstraordin?r generalforsamling

a8

Vedlagt f?lger protokoll fra ekstraordin?r generalforsamling i Codfarmers ASA avholdt mandag 4. april 2011 i Oslo. Som angitt i protokollen, fattet generalforsamlingen de vedtak som styret hadde foresl?tt og som var angitt i innkallingen.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy