del?rsrapporter

Protokoll fra innskytervalg

Ordin?r generalforsamling i Farstad Shipping avholdes i Farstadg?rden, Notenesgt. 14, ?lesund, onsdag 19. mai kl. 16.00.

Vedlagt f?lger innkalling og redegj?relse for de enkelte saker samt ?rsrapport 2009.

Innkallingen med vedlegg vil ogs? bli sendt i posten i dag til alle aksjeeiere med kjent adresse. ?rsrapporten kan fra i dag lastes ned fra v?r www.farstad.com Den trykte ?rsrapporten vil
bli sendt til aksjeeierne i midten av april.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 20. mai. Utbytte forventes utbetalt 1. juni.

Kontaktperson:
CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng – tel. +47 91 10 70 01

Farstad Shipping har i dag en fl?te p? 58 skip (24 PSV, 31 AHTS og 3 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra ?lesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte p? land og p? sj? er ca. 1.850. Selskapets strategi er ? v?re en langsiktig og betydelig leverand?r av store, moderne offshore servicefart?yer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1398883]

?rsrapport 2009: http://
Innkalling til GF: http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts