Finans

Q-FREE ? ANSETTELSE AV DIREKT?R FOR M&A

Q-FREE ? ANSETTELSE AV DIREKT?R FOR M&A
NEAS ASA -

I ekstraordin?r generalforsamling den 21.10.09 ble det besluttet ? ?ke antall aksjer i NEAS ASA med 300 000 stk. Beslutningen ble tatt p? bakgrunn av at Thorbj?rn Graarud har rett og plikt til ? tegne 300 000 aksjer i selskapet i forbindelse med sin tiltredelse som administrerende direkt?r i selskapet.

Aksjekapitalen ble forh?yet med NOK 300 000 ved utstedelse av 300 000 nye aksjer, hver p?lydende NOK 1. Aksjene ble tegnet av Thorbj?rn Graarud til en kurs p?lydende NOK 12 per aksje. Aksjon?renes fortrinnsrett til ? tegne de nye aksjene i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 ble s?ledes besluttet ? fravikes.

Endringen ble registrert i Foretaksregisteret 18.11.09. Ny aksjekapital i NEAS ASA er NOK 8 236 719 fordelt p? 8 236 719 aksjer, hver p?lydende kr 1. Selskapets vedtekter er oppdatert i samsvar med kapitalforh?yelsen. Oppdatert firmaattest f?lger vedlagt.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Finn Rune Kristiansen, Finansdirekt?r NEAS, +47 95 87 89 03

Om NEAS
NEAS er det ledende norske selskapet innen Facility Management (FM). Selskapet har hovedkontor p? Lysaker og avdelingskontorer i Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Sarpsborg, Gj?vik, Larvik, Skien, Lillestr?m og Stokke i Vestfold.
www.neas.no.

A to już wiesz?  Q-FREE ASA- FINANSIELL KALENDER 2010

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy