del?rsrapporter

Q-FREE – ?RSREGNSKAP 2009

AF Gruppen ASA (AFG) kj?pte 23. mars 2010 10.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs p? NOK 38,50. Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 178.745.

Aksjekj?pets form?l er selskapets aksjeprogram for ansatte.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Source: Millistream

Similar Posts