b?rs

Q-FREE ASA ? RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2010

?Fokus i ?r er ? posisjonere selskapet for de st?rre infrastrukturprosjektene som er under planlegging. Flere av disse prosessene vil bli konkludert i 2011 og 2012. 2010 vil imidlertid bli et mellom?r, og vil i s? m?te ikke representere en finansiell forbedring grunnet manglende kontraktstildelinger av infrastrukturprosjekter i 2010, sier konsernsjef ?yvind Isaksen.
H?ydepunkter:
Omsetning 169,6 MNOK. H?yeste produktomsetning siden 2005.
Driftsresultat 8,8 MNOK, 5,2 % margin
Resultat f?r skatt 7,6 MNOK, 4,5 % margin
Likviditetssituasjon svekket, men forventes ? bli forbedret i kommende kvartaler
Ordreinngang 100 MNOK
Ordrereserve 609 MNOK
Isaksen kommenterer videre, ?Det er motiverende ? observere at det globale markedet viser en tydelig veksttrend og at Q-Frees posisjonering muliggj?r et stort vekstpotensiale for selskapet.
Vedlegg: Kvartalsrapport og presentasjon
Trondheim, 18. august 2010
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Konsernsjef ?yvind Isaksen, mobil +47 905 59 401
Finansdirekt?r Roar ?stb?, mobil +47 932 45 175
Om Q-Free Q-Free er en ledende global leverand?r av l?sninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkoverv?kning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettsh?ndhevelse samt parkering ? og aksesskontroll. Q-Free tilbyr l?sninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen b?de DSRC (brikke) – og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte l?sninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt ?sten samt Nord og S?r Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 300 ansatte i 12 land samt er representert i 6 andre land. Selskapet er notert p? Oslo B?rs med ticker QFR. http://www.q-free.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy