Hel-

Q-FREE – INVITASJON TIL PRESENTASJON 4. KVARTAL 2010

125 ?r Bosch ? Teknikk for

Fra teknikk-pioner til suksessfull Global Player
150-?rs dagen til firmaets grunnlegger Robert Bosch

– For 125 ?r siden grunnla Robert Bosch dette firmaet
– I 2011 feirer vi 150-?rs dagen til firmaets grunnlegger
– Suksess med innovasjonskraft, internasjonalitet og diversifisering
– H?ye investeringer i milj?- og ressurssk?nende produkter

Dobbeltjubileum hos Bosch: I 2011 feirer Bosch-konsernet b?de 125-?rs jubileum og 150-?rs dagen til firmaets grunnlegger Robert Bosch. Den 15. november 1886 grunnla Robert Bosch sitt ?Verksted for finmekanikk og elektroteknikk? i Stuttgart og la dermed grunnsteinen for det idag internasjonalt suksessrike teknologi- og serviceforetaket. Teknikk-pioneren som ble f?dt den 23. september 1861 i Albeck i n?rheten av Ulm f?rte sitt firma frem til internasjonal suksess i l?pet av sitt eget liv. Robert Bosch d?de den 12. mars 1942 80 ?r gammel i Stuttgart.

Bosch er idag aktiv i over 60 land med mer enn 300 datter- og regionalselskap og med mer enn 280 000 medarbeidere verden over. Et internasjonalt nettverk av salgsselskaper og ?partnere i ca. 150 land s?rger for at Bosch ogs? i fremtiden er til stede med sine produkter og serviceytelser p? viktige markeder i vekst.

?Ogs? v?re kunder og alle brukere av Bosch-produkter har v?rt med p? ? skrive den 125-?rs suksesshistorien for fimaet v?rt?, sier Franz Fehrenbach, administrerende direkt?r hos Bosch, med glede. ?Innovasjons?nd preger firmaet v?rt fremdeles, stadig p? jakt etter nye forretningsomr?der, markeder og teknologier.?

Jubileumsaktivitetene gjenspeiler fortid, n?tid og fremtid
I 2011 st?r dobbelt-jubileet i sentrum hos Bosch-konsernet. Med tallrike aktiviteter verden over, blant annet ca. 200 events for medarbeidere, feirer firmaet diesse begge f?dselsdagene i ?r. Det starter med at den interaktive jubileums-internettsiden allerede n? er online. Under www.125.bosch.com dreier alt seg om en klode, som inviterer til ? surfe og delta ? ?Bosch Globe?. I denne multimediale Bosch verdenen kan bes?kende bl.a. g? online p? en reise i tiden og b?de oppleve firmaets historie og aktuelle nye teknologier. Den som dreier globusen mot fremtiden, kan etterlate sine egne spor p? et verdenskart i form av ideer og ?nsker. ?I dette jubileums?ret vil vi vise forbindelsen mellom v?r opprinnelse og fremtiden og har forberedt tallrike aksjoner for v?re kunder, forretningspartnere og medarbeidere i 2011?, forklarer Uta-Micaela Dürig, leder for Bosch kommunikasjonsavdeling.

Godt forberedt for fremtiden
Med ca. 3800 patent anmeldelser hvert ?r og mer enn 3,5 millarder euro investisjoner for forskning og utvikling er Bosch ogs? i fremtiden p? innovasjonskurs og skaper forutsetningene for ytterligere b?rekraftig vekst. I samsvar med sitt strategiske motto tilbyr Bosch ?Teknikk for livet? med produktene fra sine tre arbeidsomr?der bilteknikk, industriteknikk og forbruksvarer og bygningsteknikk. Slik er firmaet idag en av verdens ledende produsenter av diesel- og bensininnspr?ytingssystemer og bilsikkerhetssystemer som Antiblokkeringssystem ABS eller Elektronisk Stabilitets-Program ESP?. Ut over dette er Bosch en av de st?rste produsentene av elektroverkt?y, termoteknikk, husholdningsapparater og sikkerhetssystemer. Med sitt arbeidsomr?de industriteknikk er Bosch en anerkjent spesialist for driv- og styringsteknologi. Hertil h?rer ogs? forretningsomr?dene Emballeringsteknikk og Solar Energy.

H?ye investeringer i milj?- og ressurssk?nende produkter
Bosch investerer p? lang sikt i fremtidige markeder som fornybar energi og elektromobilitet. Tilsvarende brukes ca. 50 prosent av det totale ?rsbudsjettet for forskning og utvikling for tiden utelukkende p? produkter som sparer energi og ressurser. Samtidig har firmaet allerede i flere ti?r utviklet tekniske innovasjoner som med sin bruk verden over muliggj?r en betydelig energiinnsparing i hverdagen ? blant annet p? drivsystemer for biler, i husholdningsapparater eller for boligoppvarming og klimaanlegg.

Bosch-magnettenningen for biler skapte gjennombruddet
Fremdeles er den store innovasjonskraften og den h?ye kvaliteten p? Bosch-produktene n?kkelen til suksessen. Slik lyktes det for firmaets grunnlegger Robert Bosch allerede p? slutten av det 19. ?rhundre ? etablere seg p? internasjonale markeder. Det f?rste verkstedet i Stuttgart ble til en kimcelle for den raske internasjonale utviklingen av firmaet. Med konstruksjonen av lavspennings-magnettenningen for bilmotorer i 1897 begynner den lange listen med innovasjoner fra firmaet Bosch. Det senere systemet, h?yspennings-magnettenningen som ble innf?rt av Bosch i 1902, skapte det avgj?rende kommersielle gjennombruddet p? veien til en suksessrik og ledende bildel-leverand?r.

Med innovasjon og kvalitet til internasjonal markedsleder
Bosch spilte allerede fra begynnelsen en viktig rolle i utformingen av bilens utvikling frem til ? bli et massetransportmiddel i det 20. ?rhundre. Produktpaletten ble utvidet skritt for skritt. I 1913 kom det s?kalte ?Bosch-lyset? for biler p? markedet ? et belysningsanlegg med egen str?mtilf?rsel fra generator og batteri. Deretter fulgte innovasjoner som elektrisk starter, horn, vindusviskere, servobrems og blinker. Med disse produktene forbedret Bosch bilenes hverdagsdyktighet og bidro sterkt til mer komfort og sikkerhet. Med grunnleggelsen av Bosch-service fra 1921 og utvidelsen av nettverket av salgsfirmaer og utenlandsfilialer etablerte Bosch en omfattende reparasjonsservice for sine kunder og skapte samtidig en basis for den internasjonale handelen med bilutstyr. Med diesel-innspr?ytingspumpen for lastebiler klarte Bosch i 1927 ? serieprodusere en veivisende teknikk, som i 1936 ogs? ble brukt i den f?rste personbilen med dieselmotor. Med bensininnspr?ytingen, som Bosch i 1951 f?rst presenterte p? markedet for totaktsmotoren i den lille personbilem Gutbrod Superior, var grunnsteinen lagt for videreutviklingen av moderne personbil-bensinmotorer med st?rre effekt ved mindre forbruk og mindre emisjoner av skadelige stoffer. Tre ?r senere debuterte bensininnspr?ytingen for firetaktsmotorer i den leged?re Mercedes-Benz 300 SL ?Fl?yd?rsmodell?.

Ogs? p? omr?det for elektrisk bilutstyr utvidet firmaet kontinuerlig sitt tilbud. Halvledere ble fra den andre halvdel av det 20. ?rhundre til avgj?rende komponenter for nye elektroniske systemer, fra motorstyring til f?rerassistenssystemer. I 1958 ble det for f?rste gang brukt elektroniske komponenter fra egen produksjon i Bosch-dynamoregulatorene. Fra 1967 produserte Bosch Jetronic, verdens f?rste storserie-produserte elektroniske bensin-innspr?ytingssystem. P? bakgrunn av den stigende betydningen til bilelektronikken, ?pnet firmaet i 1970 en ny fabrikk utelukkende for produksjon av halvledere i Reutlingen i n?rheten av Stuttgart. Bosch-innovasjoner som eksosregulering med lambdasonde for katalysatorer (1976), antiblokkeringssystem ABS (1978) og elektronisk stabilitets-program ESP? (1995) hadde ikke v?rt mulig uten den innovative halvlederteknikken til Bosch. Siden ABS og ESP? kom p? markedet har de bidradd avgj?rende til trafikksikkerhet og reduksjon av antall d?dsofre i trafikken. Firmaet satser fremdeles p? denne fremtidsorienterte teknologien og ?pnet i 2010 en ny, toppmoderne halvlederfabrikk i Reutlingen ? med totalt 600 millioner euro var dette den st?rste enkeltinvesteringen i firmaets 125-?rs historie.

Parallell-helhybrid-drivverk fra Bosch i serieproduksjon
P? biler med forbrenningsmotor muliggj?r nye systemer fra Bosch et mindre drivstofforbruk og lavere emisjoner. I tillegg arbeider firmaet med ? utvikle en bedre elektrifisering av bildriften. Firmaets parallell-helhybridteknologi som ogs? muliggj?r en ren elektrisk kj?ring, brukes allerede i serieproduksjon hos de tyske bilprodusentene VW og Porsche. Rene el-drivverk for biler utvikles parallelt videre. Bilteknikken er fremdeles arbeidsomr?det med den st?rste omsetningen for Bosch. Kun p? dette omr?det brukte firmaet i 2009 nesten tre millarder euro p? forskning og utvikling.

Bosch f?ler seg forpliktet til sin lange tradisjon og engasjerer seg derfor ogs? for tilhengerne av klassiske biler. Bosch Automotive Tradition tilbyr et sortiment p? over 50 000 reservedeler for old- og youngtimere. Slik bidrar firmaet ogs? til at den historiske mobiliteten fortsatt finnes.

Suksess med internasjonalisering og diversifisering
Fra Stuttgart og ut i hele verden ? slik kan man kort beskrive suksesshistorien til Robert Bosch. Han oppdaget hurtig de ?konomiske mulighetene til en internasjonal markedsf?ring av sine produkter og grunnla derfor allerede i 1898 en f?rste filial i Storbritannia og i 1899 et salgsselskap for Frankrike og Belgia i Paris. I de p?f?lgende ?rene ble det bl.a. ?pnet filialer i USA (1906), S?rafrika (1906), Australia og New Zealand (1907), Kina (1909), Brasil (1910) og Japan (1911). I l?pet av de neste ti?rene reagerte Bosch med tallrike innovasjoner p? den raske ekspansjonen innen bilsektoren og begynte med oppbyggingen av et internasjonalt utviklings-, produksjons- og salgsforbund. Den lokale produksjonen p? hovedmarkedene i Europa, Amerika og Asia sikrer den dag i dag v?r konkurransedyktighet og er en basis for langsiktig suksess.

Ogs? p? andre forretningsomr?der klarte Bosch med retningsvisende produkter og serviceytelser ? oppn? en markedsf?rende posisjon. P? bakgrunn av den europeiske bilkrisen i 1926 utvidet Bosch allerede p? slutten av 20-?rene sine aktiviteter ut over bilomr?det. M?let var ? skape en bredere forretningsbasis, for ? v?re mindre s?rbar for konjunkturelle svingninger. Dette viste seg ? v?re riktig og Bosch m?ter ogs? dagens utfordringer med samme innstilling. Franz Fehrenbach, administrerende direkt?r for Bosch, f?lger strategien med fokusert diversifisering og satser p? akvisisjoner som passer til firmaets kjernekompetanse. I tidligere ?r har Bosch utvidet sin forretning med systemer for regenerative energier. Denne strategien har bevist din dyktighet i krisetider, siste gang i den verdensomspennende finans- og ?konomikrisen i 2008/2009. Bosch traff det rette veivalget for utvidelsen av forretningsomr?dene i 1928 med satsingen p? markedet for elektriske h?ndverkt?y med Forfex h?rklipperen. Senere kom produkter som Bosch-borhammeren i 1932 og gj?r-det-selv el-verkt?y i 50-?rene. Idag er Bosch en av verdens ledende produsenter av el-verkt?y b?de for hobbybrukere og til profesjonell bruk i h?ndverk og industri ? blant annet med batteridrevne maskiner med litium-ion-teknikk. Til portefoliomanagementet h?rer det ogs? med ? forlate forretningsomr?der og produktgrupper igjen.

Teknikk for livet p? mange omr?der
Bosch hadde suksess med nye produkter p? husholdingsmaskin-omr?det, f.eks. det f?rste Bosch-kj?leskapet i 1933 og i 50-?rene kom kj?kkenmaskiner, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Den aktuelle Zeolith?-oppvaskmaskinen med en ny metode for gjenvinning av energi vant innovasjonsprisen for klima og milj? i 2010, som tildeles av det tyske milj?vernministeriet og Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) (tysk industriforbund). Maskinen st?r symbolisk for den h?ye utviklingsstandarden p? dagens produkter hos BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. Med firmaakvisisjoner og paritetiske andeler hos f.eks. BSH ble produktpaletten stadig utvidet ? alltid med fokus p? ? integrere innovative forretningsomr?der i Bosch-forbundet.

Et av de tallrike eksemplene er overtagelsen av gassapparatavdelingen hos Hugo Junkers i 1932. Bosch gikk den gang inn i forretningsomr?det for varmtvannsberedning for privathusholdninger og firmaer og utviklet dette omr?det konsekvent videre i l?pet av de senere ?rene. Idag er termoteknikken et av de mest suksessfulle forretningsomr?dene til Bosch med gass- og oljekjeler, varmtvannstermer, varmepumper og solarsystemer og til og med varmekraftverk med komplett produktportefolio.
Ut over dette har Bosch siden 2002 hatt suksess p? omr?det forbruksvarer og bygningsteknikk som en internasjonal produsent av sikkerhets- og kommunikasjonssystemer. P? slottet Neuschwanstein s?rger for eksempel teknikk fra Bosch nesten usynlig for sikkerheten til anlegget og de bes?kende.

Industriteknikk og nye ?gr?nne? forretningsomr?der
Allerede i 1902 begynte Robert Bosch med byggingen av egne produksjonsinnretninger til produksjon av deler for magnetttenningen, da han ikke var forn?yd med kvaliteten p? de anleggene som allerede fantes p? markedet. P? basis av dette egeninitiativet oppsto i 1932 produktomr?det spesialmaskinbygging, og ut fra dette oppsto i 1974 forretningsomr?det industriutstyr, som i samme ?r for f?rste gang produserte produksjonsanlegg for eksterne kunder. P? dette omr?det oppsto blant annet verdens f?rste svingarmmotor, som kom p? markedet i 1984. Automasjonsteknikken inngikk i 2001 i datterselskapet Bosch Rexroth AG og er idag som forretningsomr?det Drive and Control Technology del av forretningsomr?det industriteknikk. Bosch Rexroth tilbyr idag et bredt produktutvalg: fra moderne sceneteknikk, for eksempel for operaen i Oslo eller sj?scenen i Bregenz, til store girsystemer for vindkraftanlegg. Datterselskapet leverer internasjonalt innovative driv- og styringssystemer.

Kj?pet av fotovoltaikprodusenten Ersol i 2008 ?pnet ut over dette d?rene for solarmarkedet for Bosch. Med ytterligere oppkj?p har firmaet nok en gang utvidet sitt ytelsesspekter innenfor denne n?kkelindustrien. Slik utvikler, produserer og selger Bosch idag et stort utvalg fra fotovoltaiske produkter p? silisiumbasis til komplett anleggskonstruksjon. Innovativ emballeringsteknikk utviklet Bosch for eksempel for kjente n?ringsmiddelprodusenter og for den farmas?ytiske industrien og har med dette spesiell stor suksess p? det asiatiske markedet.

Bruke fremtidens muligheter
Internasjonale aktiviteter p? fremtidsorienterte teknologiomr?der sikrer firmaets konkurransedyktighet ogs? i fremtiden. Megatrender som klimaendringer, fornybar energi, demografiske endringer, milj?vennlig mobilitet og ?kende nettverksdannelse gjennom internett blir stadig mer viktige. De forretningsmessige og ?kologiske utfordringene som oppst?r ut fra dette m?ter Bosch med h?y innovasjonskraft og internasjonal tilstedev?relse p? markedet. Firmaet satser m?lrettet p? utviklingen av gr?nne teknologier og benytter seg av mulighetene for b?rekraftig vekst, for eksempel p? omr?det elektrifisering av biler og p? omr?det varmepumper for bygningsteknikk eller fornybar energi som solar- og vindenergi. Troverdighet, l?nnsomhet og p?litelighet ? hovedverdier for grunnleggeren Robert Bosch ? preger fremdeles firmakulturen og den fremtidsorienterte forretningspolitikken. Slik overtar Bosch i ?nden til firmaets grunnlegger et spesielt ansvar for samfunn og ?kologi. I 2009 ble Franz Fehrenbach utmerket to ganger for sitt milj?-management. ADAC (tysk bilforbund) tildelte ham den ?Gelben Engel? (gul engel) som ?Personlighet 2009? for Boschs ?kologisk pregede innovasjonsstyrke. Av Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (tysk arbeidsgruppe for milj?bevisst management) fikk han dessuten som representant for firmaet i samme ?r B.A.U.M.-milj?prisen for forst?else og toleranse av det J?diske Museum i Berlin.

Ytterligere kontakter: www.bosch-presse.de

Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverand?r av teknologi og tjenester. Selskapet hadde i 2010 ca. 283.500 ansatte og en omsetning p? ca. 47,3 mrd.euro. Bosch konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 300 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Det globale nettverk av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch bruker over 4 mrd.euro pr. ?r p? forskning og utvikling og anmelder over 3.800 patenter over hele verden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til ?kt livskvalitet med innovative og nyttige l?sninger.
Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ?verksted for finmekanikk og elektroteknikk? av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernet har en eierstruktur som sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til ? foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for ? sikre fremtiden. 92% av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Selskapets virksomhet og eierskapsfunksjoner ut?ves av Robert Bosch Industrietreuhand KG. 8% av selskapet eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.
http://www.bosch.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy