Hel-

Q-FREE- ORDRE I PORTUGAL- 154 MNOK

Restrukturering utfasing av leveranser til Norsk Hydro

(Oslo, 24. januar 2011) EDB Business Partner ASA varslet 30. juni 2010 at Norsk
Hydro ikke videref?rer vesentlige driftsavtaler med selskapet etter 01.07 2011.
Omsetningsbortfallet knyttet til disse leveransene vil ha en ?rlig effekt p?
cirka NOK 200 millioner.

I denne forbindelse iverksetter EDB ErgoGroup ASA n? de tidligere kommuniserte
planer for ? redusere kostnader knyttet til disse leveransene, herunder
avvikling av enkelte kontorer i Europa samt avvikling av selskapets kontor i
Tampa i USA.

EDB ErgoGroup tar i forbindelse med 4. kvartal 2010 en avsetning i
st?rrelsesorden NOK 67 millioner som relaterer seg til avvikling av disse
kontorene. Avsetningen inkluderer reduksjon av om lag 80 medarbeidere, samt
husleie og andre kostnader.

Det presiseres at Norsk Hydro fremdeles er en vesentlig kunde av EDB ErgoGroup.

Kontaktpersoner EDB ErgoGroup:

Eli Giske, konstituert CFO, +47 90844189
Geir Remman, konserndirekt?r Kommunikasjon, +47 97055017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy