Hel-

Q1 resultat sterkt p?virket av h?ye drivstoffpriser

a8

H?y oljepris ga Norwegian en ekstraregning p? vel 140 millioner kroner i f?rste kvartal. Den h?ye oljeprisen bidro sterkt til et nettoresultat etter skatt p? ? 293 millioner kroner. Samtidig fraktet Norwegian 3,1 millioner passasjerer, 14 prosent flere enn samme kvartal i fjor. Omsetningen ble 1,9 milliarder kroner, en ?kning p? 19 prosent. Produksjonen ?kte med hele 28 prosent.
– Dette har v?rt et utfordrende kvartal, f?rst og fremst p? grunn av den h?ye oljeprisen og valutatap. P? den positive siden har vi god passasjer- og produksjonsvekst, og godt forh?ndssalg av billetter, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.
– Selskapet har gjort betydelige investeringer i nye forretningsruter i Sverige og ikke minst i en ny, stor satsing i Finland. Dette har medf?rt ekstraordin?re kostnader i st?rrelsesorden 100 millioner kroner i Q1. Med samme drivstoff ? og valutaforutsetninger som i fjor, justert for oppstartkostnadene p? 100 millioner kroner, har vi en resultatforbedring p? n?rmere 50 millioner kroner sammenlignet med fjor?ret, sier Kjos.
Mer robust med nye fly

– Utskiftingen av flyfl?ten med mange helt nye og mer drivstoffgjerrige fly vil fremover gj?re oss mye mer robust mot h?ye drivstoffpriser, sier Kjos. Bare siden i fjor p? samme tid er drivstofforbruket redusert med 6 prosent per sete.
I l?pet av f?rste kvartal 2011 har Norwegian satt hele sju nye Boeing 737-800 fly i drift, mens mindre og eldre Boeing 737-300 er faset ut. Norwegian har 14 flere nye 800 maskiner n? enn for ett ?r siden. Senere i ?r vil ytterligere ?tte nye fly fases inn. Norwegian har n? totalt 57 fly i fl?ten.
Utvalgte n?kkeltall 1. kvartal 2011 (kvartal 2010)
Antall passasjerer: 3,1 mill (2,7 mill)
Omsetning: 1,9 mrd kroner (1,6 mrd)
Fyllingsgrad: 74 prosent (75 prosent)
EBITDAR: -230 mill kroner (-23 mill kroner)
EBITDA: – 430 mill kroner (-192 mill kroner)
EBIT: – 495 mill kroner (- 239 mill kroner)
EBT: – 406 mill kroner (-275 mill kroner)
Nettoresultat: – 293 mill kroner (-199 mill kroner)
Kontaktpersoner for pressen:
Finansdirekt?r Frode Foss, tel 91 63 16 45
Kommunikasjonsdirekt?r Anne-Sissel Sk?nvik, tel 97 55 43 44
Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke land i Europa, samt Nord-Afrika og Midt?sten (244 ruter og 98 destinasjoner per april 2011). Med lave priser og kundevennlige l?sninger har selskapet hatt en sterk passasjervekst de siste ?rene. Norwegian fraktet 13 millioner passasjerer i 2010. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 2 500 ansatte. Norwegian har 57 fly i fl?ten (per april 2011). Selskapet f?r levert til sammen 73 nye fly av typen Boeing 737-800 i perioden 2008 ? 2014. Norwegian vil ha en av Europas aller mest moderne og milj?vennlige flyfl?ter n?r de nye flyene er p? plass.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy