DK

Q8 havde igen et tilfredsstillende regnskabs?r

Trods nedgang i den solgte volumen af olie voksede Q8s oms?tning og overskud i regnskabs?ret 2010/2011. Nettoresultatet steg fra 190 millioner kroner i det foreg?ende regnskabs?r til 219 millioner kroner i det netop afsluttede ?r.

“Eftervirkningerne af finanskrisen og de rekordh?je oliepriser har f?et mange til at holde lidt igen, n?r det g?lder indk?b af benzin, diesel og fyringsolie,” siger Q8s adm. direkt?r Steffen Pedersen.

Det har hele den danske oliebranche kunnet m?rke ? ogs? Q8, der dog betragter sit netop afsluttede regnskabs?r 2010/2011 som tilfredsstillende.

Selv om Q8 m?tte konstatere en mindre nedgang i solgt olievolumen ? fra 974.000 m? til 931.000 m? – kunne Q8 nemlig samtidig notere sig en stigning i oms?tning og overskud. Nedgangen i olievolumen skyldes prim?rt, at samarbejdet med en storkunde oph?rte i det forl?bne regnskabs?r.

Bruttooms?tningen* voksede fra 10,9 milliarder kroner i 2009/2010 til 11,8 milliarder kroner i det seneste regnskabs?r, der afsluttedes den 31. marts. ?rets resultat steg tilsvarende fra 190 millioner kroner til 219 millioner kroner i 2010/2011.

Forbedringen skyldes bl.a. en ?ndring i udskudt skatteaktiv p? grund af ?gede forventninger til den fremtidige indtjening og lavere finansielle omkostninger p? grund af lavere renteniveau og forbedret likviditet.

K?ber olie fra Nords?en
I ?rsberetningen skriver Q8s ledelse bl.a., at ?konomisk krise og en begr?nset v?kst i det private forbrug fortsat l?gger en d?mper p? eftersp?rgslen inden for de fleste forretningsomr?der, hvor Q8 er aktiv i Danmark.

Dertil kommer, at uroen i Mellem?sten og Afrika samt en stigende eftersp?rgsel i Asien medf?rer, at en liter almindelig diesel i dag koster over 1,50 kroner mere end for et ?r siden. Tilsvarende er en liter blyfri oktan 95 benzin godt 1,40 kroner dyrere.

Ikke desto mindre er det danske marked fortsat pr?get af en intensiv priskrig p? benzin og diesel. Desuden g?r trenden imod lavpris, hvilket hos Q8 viser sig i etablering af stadig flere ubemandede F24 automat-tankanl?g.

Q8 har i dag 169 serviationer under Q8 varem?rket, 81 Qvik To Go convenience markeder, 68 F24 stationer og 32 International Diesel Service anl?g. Sidstn?vnte henvender sig specielt til transportbranchen.

Q8s vigtigste forretningsomr?der i Danmark er salg og distribution af olieprodukter, som Q8 k?ber til dagspris p? det ?bne marked. Langt st?rstedelen af Q8s olieprodukter stammer fra Nords?en.

Succes mod kriminalitet
De h?je priser fik i det forl?bne ?r antallet af benzintyverier til at stige markant. En udvikling, som Q8 har f?et reduceret betydeligt.

Som det f?rste selskab p? det danske marked indf?rte Q8 nemlig forudbetaling p? en stor del af sine serviationer. Kunderne skulle lige v?nne sig til initiativet, men i dag er princippet ?betal f?r du tanker? blevet en succes for Q8.

Q8 er ogs? lykkedes godt med at forhindre r?verier p? sine serviationer. Indsatsen har mere end halveret antallet af r?verier hos Q8 i sammenligning med ?ret f?r.

Desuden er det lykkedes for Q8 at reducere konsekvenserne for medarbejderne, der oplever en st?rk psykisk belastning, n?r de uds?ttes for r?veri. En del medarbejdere har derfor bl.a. v?ret p? konflikth?ndteringskursus.

Recessionen klinger af
Den lange og kolde vinter med et us?dvanligt tidligt snefald s?rgede for, at Q8s salg til villamarkedet voksede markant.

I det seneste regnskabs?r har Q8s salg til industrikunder fortsat v?ret p?virket i nogen grad af recessionen ? is?r inden for byggeri og anl?g ? men Q8 ser de f?rste positive tegn p? bedring.

Det danske landbrugsmarked har forbrugsm?ssigt v?ret mindre ber?rt af recessionen, men det er fortsat et erhverv, der er ?konomisk h?rdt ramt.

Til geng?ld er Q8s salg af diesel til transportmarkedet steget i forhold til 2009, hvor recessionen ramte h?rdt. Siden sommeren 2010 har transportbranchen haft oms?tningsfremgang, s? der er en forsigtig optimisme at spore.

Endelig har Q8s salg af sm?reolie-produkter til is?r v?rkstedskunder og autobranchen v?ret vigende p? grund af mindre bilers lavere forbrug og moderne bilers l?ngere intervaller mellem v?rkstedsbes?g.

Hele regnskabet kan downloades
Det komplette 2010/2011 ?rsregnskab for Q8 kan hentes som pdf-fil p? www.q8.dk

*Af bruttooms?tninen udgjorde skatter og afgifter 6,2 milliarder kroner i regnskabs?ret 2010/2011.

Similar Posts