DK

Quest software rapporterer resultater for 4. kvartal og regnskabs?ret 2010

Konsernet fikk et resultat f?r skatt p? 1.068,1 millioner kroner i kvartalet (583,9). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, m?lt gjennom underwritingresultatet, ble p? 314,9 millioner kroner (142,4).
Resultat f?r skatt i kvartalet: 1.068,1 millioner kroner (583,9 millioner kroner i 2009)
Forel?pig resultat f?r skatt for 2010: 3.254,0 millioner kroner (3.166,5)
Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten ?kte med 12,8 prosent i kvartalet. Veksten er i segmentene Norden og Privat Norge
Ytterligere reduksjon i driftskostnadene, kostnadsandelen endte p? 16,5 i kvartalet (19,2). For 2010 var kostnadsandelen p? 16,5 (17,7). Det er etablert et m?l om en kostnadsandel p? 15 prosent innen 2015Styret har vedtatt en revidering av selskapets strategi og har bedt administrasjonen vurdere om helseomr?det fortsatt skal inng? som en st?tteaktivitet i konsernet
Styret foresl?r et utbytte p? 2.350,0 millioner kroner, tilsvarende 4,70 kroner per aksje. Utbytteforslaget inneb?rer en utbyttegrad p? 80 prosent av konsernets forel?pige resultat etter skatt p? 2.950,4 millioner kroner
Konsernet fikk et resultat f?r skatt p? 1.068,1 millioner kroner i kvartalet (583,9). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, m?lt gjennom underwritingresultatet, ble p? 314,9 millioner kroner (142,4). Combined ratio for kvartalet for skadeforsikringsvirksomheten var p? 92,9 (96,3). Finansavkastningen for kvartalet var p? 1,5 prosent (1,3).
For 2010 endte konsernets forel?pige resultat f?r skatt p? 3.254,0 millioner kroner (3.166,5). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten ble p? 796,3 millioner kroner (817,9), og er spesielt p?virket av den kalde vinteren i f?rste kvartal. Combined ratio for hele 2010 endte p? 95,3 (94,8). Finansavkastningen for 2010 ble p? 5,2 prosent (5,5). -Resultatet for kvartalet og ?ret som helhet er godt. Tiltak for ? bli enda mer effektive og kundevennlige vil styrke Gjensidiges fremtidige konkurransekraft ytterligere. Samtidig har b?rsnoteringen ?kt Gjensidiges muligheter til ? delta i de strukturendringene som preger finansbransjen i Norden, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.
Informasjonsdirekt?r ?ystein Thoresen. Tlf: 952 33 382
IR-direkt?r Catharina Hellerud. Tlf: 915 21 522
Gjensidige Forsikring ASA er Norges st?rste skadeforsikringsselskap med en markedsandel i 2009 p? 28,4 prosent. Konsernet tilbyr ogs? bank, pensjon og helsetjenester i Norge, og skadeforsikring i Danmark, Sverige og Baltikum. Det er cirka 3800 ansatte i selskapet, hvorav 2900 i Norge. Sum driftsinntekter var 18,8 milliarder kroner i 2010, mens forvaltningskapitalen utgjorde 84 milliarder.

Similar Posts