valutasp?rsm?l

R?dgivende utvalg for modell- og metodesp?rsm?l

31-05-2011 09:58 Finansdepartementet Norge Finansdepartementet har oppnevnt et r?dgivende utvalg for modell- og metodesp?rsm?l. Utvalget vil ledes av professor Steinar Holden og skal gi faglig r?d knyttet til Finansdepartementets arbeid med makro?konomiske problemstillinger.

Finansdepartementet har oppnevnt et r?dgivende utvalg for modell- og metodesp?rsm?l. Utvalget vil ledes av professor Steinar Holden og skal gi faglig r?d knyttet til Finansdepartementets arbeid med makro?konomiske problemstillinger.
? Det er viktig at det er bred tillit til de analyser og vurderinger som ligger til grunn for utformingen av den ?konomiske politikken, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
For ? videreutvikle Finansdepartementets faglige plattform og for ? styrke kontakten med andre ?konomiske fagmilj?er har departementet opprettet et r?dgivende utvalg for modell- og metodesp?rsm?l.
Modell- og metodeutvalget vil ledes av professor Steinar Holden. Som utvalgsmedlemmer oppnevnes professorene Torben Andersen, Hilde Bj?rnland, Lene Foss, ?ystein Th?gersen og Ragnar Torvik. I tillegg oppnevnes forskningsdirekt?r Torbj?rn H?geland og spesialr?dgiver Ragna Alstadheim, samt ekspedisjonssjefene Nina Bjerkedal og Knut Moum fra Finansdepartementet.
? Vi har lagt vekt p? ? sette sammen et bredt og faglig sterkt utvalg. Det synes jeg vi har lykkes godt med. Med professor Torben Andersen fra ?rhus universitet vil utvalget ogs? ha et meget dyktig utenlandsk medlem, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Det legges opp til at utvalget starter sitt arbeid rett over sommeren. Finansdepartementet vil fungere som utvalgets sekretariat.
? Det er utvalget selv, i samr?d med Finansdepartementet, som vil fastlegge hvilke saker som skal tas opp. Referat fra utvalgets m?ter vil bli offentliggjort p? departementets internettsider, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Utvalget vil regelmessig, for eksempel en gang i ?ret, arrangere ?pne seminarer om faglige og metodiske sp?rsm?l.

Se ogs?:
Utvalgets mandat
Utvalgets sammensetning

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy