Finans

Rapport 3. kvartal 2009

Orkla innl?ste den 30. november 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innl?sningskurs 27,00 kroner. I tillegg er det innl?st 34 000 syntetiske opsjoner (kontant bonus) til innl?sningskurs 21,99.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 15 802 000 opsjoner, i tillegg til gjenv?rende del av kontantbonusordningen p? 100 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat p? 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

Orkla eier 11 592 004 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 30. november 2009
Kontakt Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 22 54 44 55

Similar Posts