Finans

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2009

Odfjell SE vurdere ? utstede et usikret obligasjonsl?n i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato 04.desember 2013.

I forbindelse med det foresl?tte obligasjonsl?net vil Odfjell SE tilby betinget tilbakekj?p av obligasjoner i ODF02 (ISIN: NO 001035621.5) og ODF01 (ISIN: NO 001030255.7). Netto proveny fra det foresl?tte obligasjonsl?net vil bli brukt til ? refinansiere eksisterende gjeld, samt finansiering av selskapet generelle virksomhet. DnB NOR Markets er tilrettelegger for det foresl?tte obligasjonsl?net og det betingede tilbakekj?pet av obligasjoner.
Kontaktperson i DnB NOR Markets er Jan Krogh-Vennemo p? telefon +47 22 01 77 89 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Odfjell SE: Haakon Ringdal, CFO p? mobil: + 4799 58 36 20 eller e- post:[email protected]
Odfjell Gruppen er en ledende leverand?r av skipstransport og oppbevaring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en fl?te p? over 90 skip som opereres b?de globalt og regionalt. Tank terminal divisjonen omfatter ?tte hel- og deleide tankterminaler, og ni tilknyttede tank terminaler globalt. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, og ca 20 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 3500 ansatte og en ?rlig omsetning p? vel USD 1,5 milliarder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy