b?rs

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

KOMPLETT ?KTE DIREKTESALGET MED 23 % I OKTOBER 2010

Direktesalget utgjorde MNOK 227 (+23 %) sammenliknet med MNOK 185,2 for samme
m?ned i 2009.

I direktesalget inng?r omsetningen i nettbutikkene Komplett.no, Komplett.se,
Komplett.dk, http://MPX.no”>MPX.noog http://inWarehouse.se”>inWarehouse.se

Komplett-konsernet omsatte for MNOK 319,3 (+8 %) i oktober 2010 sammenlignet med
MNOK 296 i samme m?ned i 2009.

Selskapets omsetningsrapport for november 2010 vil legges frem mandag 6.
desember 2010 f?r b?rs.

Sp?rsm?l kan rettes til ?konomidirekt?r Cay Bakkehaug Tel: +47 91 39 33 92
[email protected]
Komplett ASA – tel. 33 45 42 00 – fax 33 45 42 01 http://-www.komplett.com”>-www.komplett.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy