Hel-

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2010 OG FOREL?PIG RESULTAT 2010

Tildeling av opsjoner I henhold til vedtak i styret i Mamut ASA er f?lgende prim?rinnsidere i

ASA tildelt opsjoner i henhold til selskapets opsjonsprogram for medarbeidere. Opsjonene har en opptjeningstid p? to ?r.

Eilert Hanoa (CEO) er tildelt 28.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 147.000 opsjoner og 6.713.814 aksjer

Knut St?len (CFO) er tildelt 88.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 88.000 opsjoner og 10.000 aksjer

Jostein H?valdsrud (CTO) er tildelt 28.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 167.000 opsjoner og 554.306 aksjer

Werner Risberg (VP Sales) er tildelt 28.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 167.000 opsjoner og 475.600 aksjer

Stein Olav Rep?l (COO) er tildelt 25.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 141.000 opsjoner og 358.000 aksjer

Erich N?kling (Business Development Manager) er tildelt 25.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 143.500 opsjoner og 0 aksjer

Espen Mofjell (VP Product) er tildelt 28.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 167.000 opsjoner og 178.583 aksjer

Christina Karlsson (ansattrepresentant) er tildelt 5.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 44.500 opsjoner og 0 aksjer

Leif Persson (ansattrepresentant) er tildelt 21.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 171.000 opsjoner og 164.500 aksjer

Kurt D. Swakhoven (ansattrepresentant) er tildelt 15.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9,00, og ny beholdning er 85.500 opsjoner og 5.000 aksjer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1492333

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy