Finans

RaySearch Laboratories AB (publ) Interim report January 1 – September 30, 2009

Inmeta ASA har den 19.november kj?pt 18.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris lik kr. 3,50 pr. aksje. Etter denne transaksjonen har Inmeta-konsernet totalt 2.767.353 aksjer, tilsvarende 4,25 %. Transaksjonen er gjennomf?rt i henhold til fullmakt gitt p? ordin?r generalforsamling den 7. mai 2009.
For ytterligere informasjon, kontakt; Christian Martinsen (Finansdirekt?r) tlf.: +47 23 00 67 00 eller +47 928 26355

Similar Posts